Maarten Rutten

Maarten Rutten is lid van de kenniskring van het lectoraat Gebouwde Omgeving. Hij is docent bij de academie voor Bouw & Infra en doet een promotieonderzoek aan de Universiteit van Twente.

Loopbaan

Maarten Rutten volgde de opleiding Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. In 2006 verbond hij zich aan de Universiteit van Twente. Eerst als promovendus en later ook als universitair docent voor de vakgroep Construction Management & Engineering. Het promotieonderzoek van Rutten gaat over innovaties in de bouw. Sinds 2012 werkt hij als docent voor de bouwtechnische opleidingen van Avans Hogeschool.

Expertise

Hij deed kennis op over innovatieprocessen via wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek in de bouwsector. Rutten: ‘In mijn promotieonderzoek probeer ik te doorgronden wanneer bedrijven bereid zijn om tijd en geld te steken in de ontwikkeling van een nieuw bouwproduct of concept. Ik bekijk ook hoe anderen die bereidheid beïnvloeden. Vraagstukken die niet alleen interessant zijn, maar ook van belang. Immers, zonder motivatie geen gezamenlijke innovatie.’

Lopende onderzoeken

Het onderzoeksthema BIM is Maarten Rutten op het lijf geschreven. Hij is de trekker van het kennisteam BIM. Het IMDEP project is een mooi voorbeeld van een lopend onderzoek. Dit project is een samenwerking met Hogeschool Zuyd.

Contactinformatie

Maarten Rutten

088 - 525 60 14
mej.rutten@avans.nl

Volg Maarten Rutten op

Postadres:

Expertisecentrum Technische Innovatie
Postbus 90.116
4800 RA Breda