Het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) richt zich op het realiseren van technische innovaties voor een duurzame wereld. Overkoepelend thema is de Resilient City: een leefbare, weerbare en duurzame stedelijke omgeving.

Expertisecentrum Duurzame Innovatie

ETI is een samenwerkingsverband tussen alle techniekopleidingen van Avans Hogeschool. Lectoren, onderzoekers, docenten en studenten doen in verschillende lectoraten praktijkgericht onderzoek naar de ontwikkeling van de Resilient City. Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van bedrijven en instellingen.

Resilient City

Het werkterrein van de lectoraten omvat verschillende aspecten van de Resilient City. Het is van groot belang steden klaar te stomen voor een duurzame toekomst, vanwege toenemende verstedelijking, de energietransitie en materiaalschaarste en -verspilling. Voor deze transitie is een integrale aanpak nodig. Hierin zijn bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, luchtkwaliteit, geluidsgezondheid en economische vitaliteit onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bovendien brengen toenemende verstedelijking en de veranderende samenstelling van huishoudens uitdagingen met zich mee op het gebied van milieu, infrastructuur en veiligheid. Oplossingen hiervoor zoekt ETI onder andere in circulaire economie, robotisering en het creëren van smart cities. Dit zijn steden met bijvoorbeeld hoogontwikkelde openbaarvervoer-systemen en online platforms die het organiseren van de stad efficiënter maken.

Samenwerking

Binnen het expertisecentrum zijn diverse lectoraten actief. Zij creëren toekomstgerichte concepten en praktische oplossingen voor een duurzamere wereld. Dit doen zij ieder vanuit hun eigen vakgebied.

Ook werkt ETI samen met technische universiteiten, andere hogescholen en partnerbedrijven. De opgedane kennis wordt gedeeld en direct toegepast in de praktijk en in ons onderwijs. Zo raken onze studenten meteen vertrouwd met de nieuwe technologieën. 

Lees meer over de koers van het Expertisecentrum Technische Innovatie in het meerjarenbeleidsplan.