Cindy de Bot

Cindy de Bot

Cindy de Bot is kenniskringlid van het lectoraat Leven Lang in Beweging en ook verbonden aan het lectoraat Zorg rond het Levenseinde.

Cindy de Bot werkt sinds september 2014 als docent en wetenschappelijk onderzoeker bij de opleiding HBO-Verpleegkunde van Avans Hogeschool in Breda. Ze verzorgt en ontwikkelt onderwijs. Ook is ze betrokken bij diverse onderzoeken voor de lectoraten Leven Lang in Beweging en Zorg rond het Levenseinde.

Loopbaan

Van origine is Cindy verpleegkundige en wetenschapper op het gebied van public health and promotion. Ze werkte op verschillende afdelingen van een academisch ziekenhuis, maar ook in de ouderen- en thuiszorg. Cindy rondde haar promotieonderzoek af bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van Erasmus MC Rotterdam. Haar onderzoek ging over allergische klachten bij kinderen in de huisartsenpraktijk. Daarnaast hield zij zich als adviseur bezig met infectiepreventie en kwaliteit en veiligheid binnen het ziekenhuis.

Expertise

Als duizendpoot met veel werk- en onderzoeksvaardigheden binnen de gezondheidszorg wil Cindy een brug slaan tussen docenten, studenten, academies en de praktijk. Een belangrijk uitgangspunt vormt de verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek. Cindy hoopt dat het onderzoek van de lectoraten Leven Lang in Beweging en Zorg rond het Levenseinde bijdraagt aan een andere manier van denken over evidence based practice en positieve gezondheidsbeleving binnen en buiten Avans.

Onderzoeken

Cindy zet haar kennis en ervaring in voor de volgende projecten:

  • Proeftuin Ruwaard: In Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, werken diverse organisaties samen om hun gedeelde droom voor de toekomst te realiseren: “Ruwaard is een vitale wijk waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren”. Een gebiedsgerichte, integrale samenwerking en bekostiging van wonen, welzijn en zorg en de actieve betrokkenheid van wijkbewoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en leefwereld worden als hefboom voor deze gezamenlijke ambitie gezien.

  • Positieve Gezondheid: Positieve gezondheid richt zich op een brede kijk op gezondheid én welbevinden van de mens, waarbij de mens centraal staat en niet de ziekte. De gangbare definitie van gezondheid is de omschrijving die de Wereld Gezondheidsorganisatie in 1948 opstelde: ‘Gezondheid is een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebreken.’ Met die wel zeer idealistische omschrijving zullen maar weinig mensen op de hele wereld zichzelf ‘helemaal gezond’ kunnen noemen. Met het concept Positieve gezondheid moeten zorgprofessionals wel over hun eigen domeinen gaan samenwerken.

  • De Zorgacademie Midden-Brabant. Dit is een inspirerende netwerkorganisatie die het rendement van het onderwijs wil vergroten door beter aan te sluiten op de beroepspraktijk. Mbo, hbo en verschillende gezondheidszorginstellingen zijn hierbij aangesloten.

  • Fysiek en mentaal in beweging binnen het hbo: gezond hbo: Mensen ontwikkelen zich tijdens hun studie of op het werk op allerlei vlakken. Kennis staat daarbij centraal. In het kader van een gezonde geest in een gezond lichaam is bewustwording nodig, maar ook ontwikkeling en eventueel een gedragsverandering. Ook in Nederland staan verschillende hbo- instellingen, waaronder Avans Hogeschool in de startblokken om het concept ‘healthy school’ vorm te geven binnen het hbo.

  • De plaats van palliatieve zorg binnen het vak verpleegkunde in verschillende settings: de rol van de verpleegkundige in de palliatieve zorg mag veel duidelijker zijn dan die nu is.