, door 

Lectorale rede: Keuzes maken in blended en flexibel onderwijs

Op 8 juni hield Esther van der Stappen, lector Digitale Didactiek van het Expertisecentrum Future-Proof Education, haar lectorale rede. De titel van de rede is: 'Keuzes maken in blended en flexibel onderwijs: #hoedan?’

Avans Hogeschool heeft de ambitie om haar studenten op te leiden tot wendbare en veerkrachtige professionals. Met dat doel gaat Avans de komende jaren het onderwijs opnieuw vormgeven. Esther en haar lectoraat dragen met hun praktijkgericht onderzoek bij aan het realiseren van dat nieuwe onderwijs.

Uitdagingen

Esther hield haar rede in de kapel van St. Joost School of Art & Design (Breda). In de rede ging Esther in op de uitdagingen die de digitalisering en flexibilisering van het hoger onderwijs voor studenten en docenten stelt. Aan bod kwam wat die uitdagingen zijn en hoe het lectoraat de komende jaren studenten en docenten houvast biedt om deze uitdagingen succesvol aan te gaan.

In deze video gaat Esther daar samen met haar collega’s kort op in. 

Ga naar deze pagina voor meer info over Esthers rede.