Lectorale rede

Op 8 juni hield lector Digitale Didactiek Esther van der Stappen haar lectorale rede. De titel van de rede is: 'Keuzes maken in blended en flexibel onderwijs: #hoedan?’

Uitdagingen

In haar rede ging Esther in op de uitdagingen die de digitalisering en flexibilisering van het hoger onderwijs aan studenten en docenten stelt. Aan bod kwam onder meer wat die uitdagingen zijn en hoe het lectoraat de komende jaren studenten en docenten houvast biedt om dit succesvol aan te gaan.

Avans Hogeschool heeft de ambitie om haar studenten op te leiden tot wendbare en veerkrachtige professionals. Met dat doel gaat Avans de komende jaren het onderwijs opnieuw vormgeven. Esther en haar lectoraat dragen met hun praktijkgericht onderzoek bij aan het realiseren van dit nieuwe onderwijs.

In deze video gaat Esther daar samen met haar collega’s kort op in. 

Keuzes

Als je effectief gebruik wilt maken van digitale technologie om het onderwijs te versterken en te verrijken, moet je moeilijke keuzes maken. Bijvoorbeeld over hoe je als docent je onderwijs kunt ontwerpen en uitvoeren met de juiste educatieve technologie en activerende didactiek. Het is belangrijk om studenten en onderwijsprofessionals hierbij houvast te bieden. Het lectoraat probeert dit te doen door haar onderzoek en de twee onderzoekslijnen blended en flexibel onderwijs van het lectoraat.

Publicatie en presentatie

Aan het einde van de rede kregen alle aanwezigen het boekje ‘Keuzes maken in blended en flexibel onderwijs: #hoedan?’ Hierin introduceert Esther de onderzoeksthema’s van het lectoraat Digitale Didactiek en het onderzoekswerk van haar kenniskringleden.

Lees de rede van Esther of kijk haar gehele presentatie terug.