Het lectoraat Digitale Didactiek onderzoekt hoe de beoogde meerwaarde van technologie in hoger onderwijs verwezenlijkt kan worden.

Blended onderwijs is een onderwijsaanpak die effectiever is, waarin interactie en de beroepspraktijk een grotere rol krijgen en waarin de beschikbare tijd optimaal wordt benut. Technologieën als learning analytics, virtual reality, adaptieve leertechnologie en AI bieden kansen om onderwijs effectiever en motiverender te maken. We weten nog weinig over wanneer en hoe we deze technologieën het beste in kunnen zetten.

Passende persoonlijke leerroute

Een onvoorspelbare toekomst vraagt om flexibel onderwijs om voortdurend te kunnen blijven inspelen op veranderende voorwaarden en behoeftes van studenten. Bij de realisatie van Ambitie 2025 van Avans is kennis (ontwikkeling) van digitale didactiek cruciaal. Daarbij gaat het om het ontwerpen en uitvoeren van blended leerarrangementen en om blended begeleiding van studenten bij de keuzes die zij moeten maken in een flexibele leeromgeving. Om hen in staat te stellen om een passende persoonlijke leerroute te (leren) kiezen.

 

Verbetering onderwijspraktijk

Het verbeteren van hoger onderwijs met technologie vraagt om een multidisciplinaire en ontwerpgerichte aanpak, waarin praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd samen met betrokkenen. In een succesvol innovatietraject brengen verschillende betrokkenen diverse perspectieven en waardevolle (ervarings)kennis in. Samenwerking van studenten, docenten, ICTO-coaches, onderzoekers, IT’ers én professionals uit de praktijk zorgt ervoor dat de ontwikkelde innovatie de onderwijspraktijk echt verbetert. Het lectoraat Digitale Didactiek vervult hierin een spilfunctie.