projecten

Werkplaats Sociaal Domein

De Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerkingsverband tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties op het sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.

Bekijk project

Bewegingsgedrag tijdens en na een pandemie

Hoe verandert het bewegingsgedrag van wijkbewoners tijdens een ingrijpende gebeurtenis zoals de COVID-19 pandemie? Komt iedereen meer in beweging of is het alleen maar schijn?

Bekijk project

Z-route voor inburgering

De inburgering valt vanaf juli 2021 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Samen met gemeenten, sociaal werk en Vluchtelingenwerk willen we inburgering voor deelnemers aan de Z-route vanaf dag 1 mogelijk maken.

Bekijk project

Thematisch Lerende Netwerken

Een thematisch lerend netwerk is een netwerk van professionals in zorg, welzijn en/of onderwijs, de cliënten of inwoners voor wie zij werken, onderzoekers uit lectoraten en studenten van Avans Hogeschool.

Bekijk project

Buurttuin

Een participatie-initiatief in de wijk Brabantpark in samenwerking met Surplus Welzijn.

Bekijk project

Laat uw onderzoek doen door dit Expertisecentrum

Lees hier het jaarverslag 2019

Lees meer