lectoraten

Jeugd, Gezin & Samenleving

Gezond opgroeien en opvoeden: vroeg aansluiten, samen ontdekken en passende tools inzetten.

Meer informatie

Leven Lang in Beweging

Werkende mensen die voor zichzelf, voor een gezin en voor ouders zorgen. Vitaliteit is voor hen belangrijk.

Meer informatie

Zorg rond het Levenseinde

De best mogelijke kwaliteit van leven voor iedereen met een beperkte levensverwachting en hun naasten.

Meer informatie
Afgerond Lectoraat

Active Ageing

Innovaties voor ouderen ontstaan vaak vanuit ziekte. Dat strookt niet met hun positieve levenshouding.

Meer informatie
1 - 4  van 4 lectoraten

Laat uw onderzoek doen door dit Expertisecentrum

Lees hier het jaarverslag 2021

Lees meer