lectoraten

Active Ageing

Innovaties voor ouderen ontstaan vaak vanuit ziekte. Dat strookt niet met hun positieve levenshouding.

Meer informatie

Jeugd, Gezin & Samenleving

De hulp en zorg voor jeugd verandert. We helpen het werkveld en onderwijs door dit inzichtelijk te maken.

Meer informatie

Leven Lang in Beweging

Werkende mensen die voor zichzelf, voor een gezin en voor ouders zorgen. Vitaliteit is voor hen belangrijk.

Meer informatie

Zorg rond het Levenseinde

De best mogelijke kwaliteit van leven voor iedereen met een beperkte levensverwachting en hun naasten.

Meer informatie