lectoraten

Active Ageing

Innovaties voor ouderen ontstaan vaak vanuit ziekte. Dat strookt niet met hun positieve levenshouding.

Meer informatie

Jeugd, Gezin & Samenleving

Ondersteuning bij gezond opgroeien en opvoeden. En de vraag of we daarbij gebruik maken van alle beschikbare, technologische, hulpmiddelen.

Meer informatie

Leven Lang in Beweging

Werkende mensen die voor zichzelf, voor een gezin en voor ouders zorgen. Vitaliteit is voor hen belangrijk.

Meer informatie

Zorg rond het Levenseinde

De best mogelijke kwaliteit van leven voor iedereen met een beperkte levensverwachting en hun naasten.

Meer informatie

Laat uw onderzoek doen door dit Expertisecentrum

Lees hier het jaarverslag 2017

Lees meer