, door 

Avans en Amphia werken samen aan verbeteren zorg

Om de beste zorg te kunnen bieden is investeren in opleiding, innovatie en wetenschap van groot belang. Daarom werken Amphia en Avans Hogeschool samen aan verschillende projecten binnen de zorg. Een van deze samenwerkingsprojecten is ‘Zorgvereenvoudigers’.

Avans Hogeschool Amphia Ziekenhuis samenwerking

In dit project gaan sinds 2019 ieder semester zo’n 5 Avansstudenten (Technische) Bedrijfskunde ongeveer 20 weken aan de slag bij Amphia. Hun opdracht: prangende verbetervraagstukken binnen afdelingen aanpakken om het zorgproces te vereenvoudigen en slimmer in te richten. Zo dragen de studenten bij aan de verlichting van de werkdruk en helpen ze indirect bij het aanpakken van personeelstekorten. En het verhogen van patiënttevredenheid. 

Bijdragen

“We laten deze studenten vanuit een andere invalshoek én met de meest recente kennis op het gebied van Lean Management kijken naar mogelijkheden voor continue verbetering”, aldus docent-onderzoeker Stephanie Monfils van Avans, die het project vanaf het eerste uur begeleidt. “Zo helpen we stap voor stap de regeldruk te verlagen. En dragen studenten, docenten en toekomstig professionals bij aan de vernieuwingen binnen Amphia. Deze samenwerking tussen praktijkgericht onderzoek (het Avans-lectoraat Improving Business van het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap), onderwijs (Avans) en het werkveld (Amphia) levert dus winst op voor alle partijen. Dat is van belang voor de gehele samenleving.”

Beter én slimmer worden

Onlangs presenteerde een lichting Zorgvereenvoudigers trots haar verbeteradviezen aan teamleiders, verpleegkundigen en stagebegeleiders binnen Amphia. Vanuit bedrijfskundig oogpunt keken de studenten naar een aantal vraagstukken, zoals het versnellen of verkorten van processen. Denk aan het ontslagproces binnen afdelingen. Ook keken zij naar hoe misgrijpen van materiaal ontstaat en wat je kunt doen om dit te voorkomen. En onderzochten zij hoe de afvoer van instrumenten van de operatiekamer naar de sterilisatieafdeling en de triagetijd binnen de Spoedeisende Hulp (SEH) verkort kunnen worden.

Student Technische Bedrijfskunde Luke Govers, die werkte aan het optimaliseren van het opnameproces van cardiologische dagbehandelingspatiënten, deelde tijdens zijn presentatie zijn enthousiasme over de stage en vertelde dat ‘als de stage als Monopoly was, hij graag opnieuw langs start was gelopen’. Kees Kok, Meewerkend Teamleidinggevende SEH binnen Amphia en opdrachtgever van een van de onderzoeken, licht toe: “Ik werd zelf ook weer aan het denken gezet, dus dat maakt de samenwerking heel erg leuk. Ik daag iedereen uit: neem alsjeblieft studenten aan op je afdeling, want het is echt verrijkend!” Inmiddels is weer een nieuwe lichting Zorgvereenvoudigers aan de slag binnen Amphia.

Bekijk een video-impressie van de studentenpresentaties.

De winst van samenwerken

De studenten zagen tijdens hun stage met eigen ogen de inzet en prestaties van zorgmedewerkers, met een groter respect voor die medewerkers als resultaat. Daarbij konden zij niet alleen hun kennis delen, maar ook werken aan hun vaardigheden, zoals communiceren en het leren werken in een nieuwe omgeving.

Misschien smaakt dit wel naar meer en is dit een opstap naar een loopbaan als bedrijfskundige in de zorg. Stephanie: “Deze combinatie lijkt vernieuwend, maar als het gaat om ambitie, innovatie, wendbaarheid en veerkracht hebben Amphia en Avans veel met elkaar gemeen. Het is niet alleen goed dat we deze samenwerking verder voortzetten, het is bijna vanzelfsprekend dat we dit ook met andere professionele partners gaan doen. Daarom ga ik dit vanuit mijn onderzoek binnen het lectoraat Improving Business van het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap verder verkennen.”