, door 

Groene Groei, leren van de natuur!

Hoe kunnen we duurzame merken sneller laten groeien met behulp van bewezen groeistrategieën uit de natuurlijke wereld?

Onderzoek Groene Groei CoE Brede Welvaart Nieuw Ondernemerschap

Dat is de centrale vraag in het onderzoek ‘Groene Groei’ waaraan onderzoeker Wouter Swenneker en lector Kaj Morel van het lectoraat New Marketing van het Centre of Expertise Brede welvaart en Nieuw ondernemerschap van Avans Hogeschool werken.  

Aanleiding

Het onderzoek bouwt verder op de resultaten van het pilotproject ‘Ecosystem Mapping’ dat in 2022 door de betrokken onderzoekers werd onderzocht. In dit project namen de onderzoekers de natuur als inspiratiebron.

Natuurlijke systemen hebben namelijk bewezen miljoenen jaren te kunnen draaien. De waarde die de natuur creëert is gigantisch, en dat zonder de omgeving en haar inwoners systematisch uit te putten. Tijdens het onderzoek ontdekten de onderzoekers dat er waardevolle inzichten ontstaan als het economisch systeem 'gemapt' wordt en vergeleken wordt met de manier waarop natuurlijke ecosystemen zijn opgebouwd en functioneren. Hierin werden drie onderdelen van elkaar onderscheidt: groei, concurrentie en rollen. 
Groei bleek het meest veelbelovende onderdeel om verder te onderzoeken.  

Groene groei

Groei is een belangrijk thema voor bedrijven en marketeers. Maar, waar ze tegelijkertijd mee worstelen is hoe zij op een groene manier kunnen groeien. 
 
Onderzoeker Wouter Swenneker van het lectoraat New Marketing van het Centre of Expertise Brede welvaart en Nieuw ondernemerschap licht toe: “Bedrijven en marketeers, voor wie groei een belangrijk thema is, worstelen met de vraag of zij op een groene manier kunnen groeien. Natuurlijke systemen hebben bewezen miljoenen jaren te draaien. Blijkbaar creëert de natuur condities die zorgen voor een duurzaam mechanisme. Daar kunnen we iets van leren! In ons onderzoek ‘Groene Groei’ ontwikkelen we een methode die organisaties met positieve impact helpt om sneller te groeien, met inspiratie van groeistrategieën uit de natuur.”  

Opzet

Zij brengen dit in kaart door onderzoek uit te voeren onder groene ondernemers. Het onderzoek ‘Groene Groei’ bestaat uit een aantal fases. In de eerste fase ontwikkelden de onderzoekers een prototype die organisaties met positieve impact helpt om sneller te groeien, met inspiratie van groeistrategieën uit de natuur. In de tweede fase, die liep van week 1 tot en met week 3 van 2023, testten ze dit prototype met groene ondernemers om de methode te optimaliseren. Daarna, in fase 3, gaan de onderzoekers verder aan de slag met het optimaliseren van de methode en het onderzoek. 
Meer over project Groene Groei. Vragen of op de hoogte  blijven van vorderingen in het onderzoek? Contact Wouter Swenneker.