Health by Design - Master uitstroomprofiel  voltijd hbo-opleiding

Locatie
Startmaand
Duur
Taal

Tijdens het tweejarige uitstroomprofiel Health by Design werk je samen met studenten uit verschillende disciplines. Je werkt aan ontwerpend onderzoek voor positieve bijdragen in gezondheid en welzijn.

Dit is een uitstroomprofiel binnen de master of Arts in Fine Art & Design.

Als health designer ontwikkel je kennis en praktische vaardigheden om een transdisciplinaire benadering en co-design toe te passen. Hierbij voeg je waarde toe aan complexe uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn. En bevorder je je carrière in een snel evoluerend vakgebied.

Overal ter wereld verandert de manier waarop we denken, waarbij we individuen zien als meer dan alleen hun ziektes. Kunst en design spelen een belangrijke rol bij het samen bedenken van ethische vernieuwingen. Bij Health by Design leer je hoe je kunt omgaan met de uitdagingen van vandaag en kansen kunt benutten. En leer je hoe je kunt bijdragen aan deze nieuwe manier van denken.

Samenwerken met mensen uit verschillende vakgebieden zoals kunst, ontwerp, technologie, ethiek, onderzoek en gezondheidszorg verrijkt je werk. Tijdens het uitstroomprofiel kun je een uniek netwerk opbouwen van collega's en professionals. Leer van experts uit verschillende gebieden, leid co-design processen en dompel je onder in een praktijkgerichte aanpak voor ontwerponderzoek. Zowel alleen als in groepsverband. De opleiding is voor de helft in het Engels. Al het lesmateriaal is in het Engels.

Volg deze opleiding in Den Bosch

Waarom kiezen voor Health by Design - Master uitstroomprofiel

Vakgebiedoverstijgend
Transdisciplinaire co-design
Ontwerpend onderzoek
Art thinking en prototyping

Meer over Health by Design - Master uitstroomprofiel

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Wij leveren designers aan die hun carrière willen opbouwen, met als drijfveer waarde toevoegen en meewerken aan een betere wereld. Jij kunt betrokken zijn bij lastige vragen over gezondheid en welzijn. En samen met professionals en belanghebbenden uit verschillende vakgebieden werken aan oplossingen voor de toekomst.

Na het uitstroomprofiel Health by Design bezit je de vaardigheden en kwaliteiten die essentieel zijn voor een reeks carrièremogelijkheden, zoals productontwerper, ontwerponderzoeker/strateeg, UX-ontwerper en ontwerpadviseur op het gebied van gezondheid en welzijn. Je wordt ook uitgenodigd om je eigen toekomstige beroep te definiëren, zoals bijvoorbeeld inclusive designer, health-centered designer, health data designer of health system hacker.

Health by Design kan bovendien een opstap zijn naar een onderzoeksgerichte carrière in de richting van een Professional Doctorate (PD) of een promotieonderzoek aan een universiteit (PhD).

Mogelijke beroepen na deze opleiding:

Productontwerper

Ontwerponderzoeker/-strateeg

UX-ontwerper

Ontwerpadviseur

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Productontwerper

Ontwerponderzoeker/-strateeg

UX-ontwerper

Ontwerpadviseur

Wat wordt er van jou verwacht

Je bent welkom met verschillende achtergronden:

 • Kunstenaars en ontwerpers: product en service designers, visuele storytellers en digital artists, geïnteresseerd in design research en gezondheid en welzijn.
 • Gezondheids- en welzijnsprofessionals: verpleegkundigen, social workers en therapeuten, geïnteresseerd in design research, ontwerppraktijk en technologie.
 • Ingenieurs: technologie- en datawetenschappers geïnteresseerd in design research, ontwerppraktijk en gezondheid en welzijn.

Opbouw van deze masteropleiding

Studieprogramma

Het uitstroomprofiel Health by Design is een uniek transdisciplinair programma van activiteiten dat zich afspeelt binnen het domein van gezondheid en welzijn. Je leert praktijkgericht onderzoek doen vanuit het bredere spectrum van de kunst- en ontwerppraktijk, met een brug naar wetenschap en technologie. Je combineert praktijk en theorie, waarbij je kennis opdoet over actuele, urgente sociale en maatschappelijke vraagstukken. Je zet kritisch ontwerp in als sleutel tot sociale verandering.

Jaar 1

Tijdens Health by Design werk je voornamelijk in multidisciplinaire teams. In jaar 1 maak je kennis met de breedte en complexiteit van de zorgcontext. Hierbij worden de thema's Context and Policy, Art Thinking and Prototyping en Co-design and Design Research behandeld. Je wordt gecoacht bij je studie en ontwikkeling. En je kunt keuzemodules volgen om je rol als ontwerper te (her)definiëren.

Vakken/projecten:

 • 1. Elective Design & Research Practice
 • 2. Health System
 • 3. Design Thinking
 • 4. Design & Technology
 • 5. Co-design for Health and Wellbeing projects

Jaar 2

In het tweede jaar van het uitstroomprofiel specialiseer je je in Experience-Centered Design en Social Situated Design, terwijl je tegelijkertijd aan je afstudeerproject werkt. Hier leer je ontwerpen met een nadruk op de mens. Of je richt je op de mens in relatie tot systeem en context. Ook werk je dit jaar aan de opbouw van je design- en researchportfolio.

Vakken/projecten:

 • 1. Elective Design Research Focus: Experience-Centered Design en Social Situated Design
 • 2. Design & Research Portfolio en Thesis
 • 3. Graduation Project

Toelating Health by Design - Master uitstroomprofiel

Specifieke vooropleiding

Je hebt een certificaat of diploma nodig waaruit blijkt dat je vóór 1 september 2024 een bachelorstudie in de sector techniek, zorg en welzijn, educatie, kunst en design of onderzoek succesvol hebt afgerond.

Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Engels is een vereiste.

Ben je een derde- of vierdejaars hbo-student en ben je nieuwsgierig of design voor zorg en welzijn iets voor jou is? Of wil je een design en health portfolio opbouwen om je daarmee aan te melden bij dit uitstroomprofiel? Meld je dan via www.kiesopmaat.nl aan voor bijvoorbeeld de minor Healthcare Innovation Design of Avans Innovative Studio.

Toelatingsopdrachten

Onderstaande opdrachten zijn onderdeel van de voorbereiding. Via een dashboard dien je de volgende documenten aan te leveren:

 • Curriculum Vitae (max. 1 A4-pagina)
 • Persoonlijke Verklaring (min. 1 A4)
 • Portfolio
 • Onderzoeksvoorstel (max. 2 A4)

De inlogcodes voor het intakedashboard ontvang je nadat je je hebt ingeschreven in Studielink.

Assessment

Een assessment vindt plaats via Teams na goedkeuring van de opdrachten door de toelatingscommissie. Tijdens de toelatingsprocedure testen we je studiemotivatie, onderzoeksdoelen, artistieke vaardigheden en theoretische kennis met betrekking tot het specifieke masterprogramma waarvoor je je hebt aangemeld.

Praktische informatie Health by Design - Master uitstroomprofiel

Aanmelden

Als je je aanmeldt, selecteer je eerst de masteropleiding Fine Art & Design. In de volgende stap kies je het uitstroomprofiel dat je wilt volgen. Na je aanmelding ontvang je een e-mail met daarin instructies voor het aanleveren van jouw curriculum vitae, portfolio, een persoonlijke verklaring en een onderzoeksvoorstel.

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen. We hanteren de volgende deadlines voor aanmelding.

Startmaand Locatie Deadline aanmelden
september Nederland 31 mei 2024
september Buiten EEA 1 mei 2024

Meld je aan via Studielink


Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Niet-EER tarief € 8.852,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.530,- 2024 - 2025
Niet-EER tarief € 9.680,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 9.680,- 2024 - 2025

Locaties

Parallelweg 23

Parallelweg 23
5223 AL Den Bosch

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in Den Bosch