Ecology Futures - Master uitstroomprofiel  voltijd hbo-master

Locatie
Startmaand
Duur
Taal

Bij het tweejarige uitstroomprofiel Ecology Futures ontdek je hoe biokunst en biodesign een alternatieve toekomst kunnen creëren. Waarin hedendaagse ecologische zorgen worden aanpakt.

Dit is een uitstroomprofiel van de master of Arts in Fine Art & Design.

Ecology Futures geeft duidelijk aan waar we voor staan: geen enkelvoudige toekomst, maar een meervoudige. Geen individu dat losstaat van anderen, maar een verzameling van vele entiteiten. Levend, rottend, menselijk en anders-dan-menselijk. Verbindingen die zich vormen en hervormen als de omstandigheden dat vereisen. Voor deze nieuwe toekomst is onderwijs nodig dat uit vele domeinen put.

Daarom werk je tijdens Ecology Futures trans- en multidisciplinair. Je leert werken met levende materialen in een laboratorium. Je leest theoretische en historische teksten die jouw praktijkwerk ondersteunen. En je werkt aan projecten waarbij je de analoge en digitale wereld samenbrengt.

Je leert moeilijke problemen aan te pakken. Niet alleen gerelateerd aan ecologie, maar elk domein waarin de inbreng van meerdere vaardigheden nodig is.

Je krijgt toegang tot het Material Incubator Lab van het Centre of Applied Research for Art, Design, and Technology (CARADT). Hier ontwikkel je laboratoriumvaardigheden die je praktijkgerichte onderzoek ondersteunen.

Ecology Futures wordt in het Engels gegeven.

Volg deze opleiding in Den Bosch
Opleiding in beeld

Waarom kiezen voor Ecology Futures - Master uitstroomprofiel

Meerdere toekomsten verkennen door een ecologische lens
Werken met multidisciplinaire methoden in kunst en ontwerp
Laboratoriumskills ontwikkelen in een kunst-wetenschappelijke context
Praktijkgestuurd artistiek onderzoek doen

Meer over Ecology Futures - Master uitstroomprofiel

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Wat kun je worden met Ecology Futures? Het uitstroomprofiel is trans- en multidisciplinair en brengt de raakvlakken van ecologische studies samen. Hierdoor kun je na je afstuderen je eigen pad smeden binnen de brede wereld van kunst, wetenschap en technologie.

Ecology Futures stimuleert je om je blik te verbreden en out of the box te denken. Je kunt dus gaan werken in rollen waar je niet aan had gedacht toen je aan het programma begon.

We hebben studenten gehad die een residency hadden bij FIBER Festival. Of die werken als instructieassistent bij de kunstacademie in Den Haag, tentoonstellingen voorbereiden voor presentaties bij Blue City in Rotterdam en zelf artistieke samenwerkingsverbanden in heel Europa hebben opgezet. Maar ook die hun interesse in het snijvlak van kunst en eten hebben meegenomen naar de culinaire wereld. En beurzen hebben gekregen van grote organisaties, zoals het Mondriaan Fonds.

Bovendien krijg je tijdens je studie de kennis om te leven en werken als een professionele kunstenaar en ontwerper, wat nuttig is voor welk toekomstig pad je ook kiest.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Kunstenaar

Je werkt aan een beter begrip van ecologische kwesties bij mensen.

Biodesigner

Je ontwikkelt nieuwe materialen en technieken, die ervoor zorgen dat de maatschappij minder afhankelijk wordt van producten die gemaakt zijn van fossiele brandstoffen.

Instructeur

Je deelt je kennis, ontwikkeld door je praktische en theoretische werk, met anderen.

Wat wordt er van jou verwacht

Ecology Futures staat voor je open als je praktijkervaring hebt die gerelateerd is aan de onderwerpen van het uitstroomprofiel. Hieronder vallen vaak kunstenaars, ontwerpers, schrijvers of curators. Maar ook sociologen, ecologen en anderen uit de sociale wetenschappen. Er wordt in ieder geval van je verwacht dat je openstaat voor nieuwe trajecten buiten je eigen praktijkervaring om.

'From Rivers to Dust' by student Mary Sarsam

And I wonder what it would feel like to be reduced to disaster

'From Rivers to Dust'

'The milking carousel' by student Jurel Bakker

The milking carousel takes you around the topic of ammonia pollution.

'The milking carousel'

Opbouw van deze masteropleiding

Studieprogramma

Het uitstroomprofiel Ecology Futures duurt 24 maanden. Het bestaat uit 4 semesters en 6 studie-eenheden. Elke studie-eenheid eindig je met een beoordeling die is gerelateerd aan je leerresultaten.

Jaar 1

In jaar 1 richt je je op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, onderzoeksmethoden en het opzetten van een onderzoeksprogramma voor je artistieke praktijkwerk. Je volgt modules en tutorials om te ontdekken hoe je je werk contextualiseert, uitbreidt en integreert binnen het professionele domein. Ook heb je uitgebreid de tijd om je te richten op je eigen onderzoek. Aan het eind van elk semester is er een beoordeling van je individuele praktijkwerk. Het onderwijs vindt plaatst op de Avanslocatie.

De semesters:

 • 1. Context & vaardigheden leren
 • 2. Co-onderzoek en extern onderzoek in het veld

Belangrijke vakken:

 • Growing Cultures
 • Cartographies of the Vanishing Now
 • Artistic Mindscape
 • Onderzoeksseminar: 'Climate was never just about the weather'
 • Individueel praktijkwerk

Jaar 2

In het tweede jaar richt je je op het schrijven van je scriptie en het materialiseren van de resultaten van je onderzoek. Je presenteert je afstudeeronderzoek in de Graduation Research Hub en op de Graduation Exhibition.

Aan het eind van elk semester is er wederom een beoordeling van je individuele praktijkwerk. Het onderwijs vindt plaats in een hybride programma. Het is mogelijk om op afstand te studeren of om het te combineren met residenties of onderzoeksactiviteiten in het buitenland.

MIVC Graduation 2023 - 'Adrift, A Shift '
MIVC Graduation 2023 - 'Adrift, A Shift '
MIVC Graduation 2023 - 'Adrift, A Shift '

De semesters:

 • 3. Consolidatie van praktijkgericht onderzoek
 • 4. Afstudeerfase

Belangrijke vakken:

 • Rethinking the Artist Economy
 • Onderzoeksseminar: 'Climate was never just about the weather'
 • Individueel praktijkwerk

Toelating Ecology Futures - Master uitstroomprofiel

Specifieke vooropleiding

Je hebt met een hbo-bachelor of wo-bachelor toegang tot de opleiding. Met een praktische achtergrond in de onderwerpen die gerelateerd zijn aan dit uitstroomprofiel. Hieronder vallen vaak kunstenaars, ontwerpers, schrijvers en curators. Of sociologen, ecologen en anderen uit de sociale wetenschappen.

Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Engels is een vereiste.

Toelatingsopdrachten

Deze opdrachten zijn onderdeel van de voorbereiding. Via een dashboard dien je de volgende documenten aan te leveren:

 • Curriculum Vitae (max. 1 A4-pagina)
 • Persoonlijke Verklaring (min. 1 A4)
 • Portfolio
 • Onderzoeksvoorstel (max. 2 A4)

De inlogcodes voor het intakedashboard ontvang je nadat je je hebt ingeschreven in Studielink.

Assessment

Elke student wordt uitgenodigd voor een assessment, na goedkeuring van de ingeleverde opdrachten. Dit gesprek met een van de docenten vindt fysiek plaats of online via Teams, na inlevering van de opdrachten. Tijdens de toelatingsprocedure testen we je studiemotivatie, vaardigheid in het Engels en theoretische kennis en skills met betrekking tot dit masterprogramma. Je moet dit assessment succesvol doorlopen om toegelaten te worden tot de opleiding...

Praktische informatie Ecology Futures - Master uitstroomprofiel

Aanmelden

Als je je aanmeldt, selecteer je eerst de masteropleiding Fine Art & Design. In de volgende stap kies je het uitstroomprofiel dat je wilt volgen. Na je aanmelding ontvang je een e-mail met daarin instructies voor het aanleveren van jouw curriculum vitae, portfolio, een persoonlijke verklaring en een onderzoeksvoorstel.

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen. We hanteren de volgende deadlines voor aanmelding.

Startmaand Locatie Deadline aanmelden
september Nederland 31 augustus 2024
september Buiten EEA 1 mei 2024

Meld je aan via Studielink


Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Niet-EER tarief € 8.852,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.530,- 2024 - 2025
Niet-EER tarief € 9.680,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 9.680,- 2024 - 2025

Locaties

Parallelweg 23

Parallelweg 23
5223 AL Den Bosch

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in Den Bosch