Startmaand
Duur
Taal
Locatie

De major Business IT and Management (BIM) is een studierichting van de opleiding Informatica. Je werkt op het snijvlak tussen (technische) bedrijfskunde en IT aan het verbeteren van organisaties.

Ervoor zorgen dat een medewerker in de zorg over de juiste gegevens beschikt. Dat personeel in een winkel kan voorspellen wanneer een product op raakt. Of dat burgers hun zaken snel kunnen regelen op een overheidswebsite en erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met de gegevens wordt omgegaan. IT is in al deze voorbeelden een onmisbaar hulpmiddel.

De studierichting Business IT and Management in Den Bosch leidt je op tot een professional die mensen verbindt en IT op een creatieve manier inzet. Zodat mensen binnen organisaties beter hun werk kunnen doen.

Bij de studierichting Business IT and Management werk je met gebruikers, klanten en softwareontwikkelaars aan het verbeteren van verschillende organisaties. Jij bent daarbij dé persoon die inzicht krijgt in wat er binnen een organisatie gebeurt, waar het soepel loopt of juist moeizaam gaat. Met jouw IT-kennis bedenk je creatieve oplossingen en laat je die bouwen door ontwikkelaars. Of je gebruikt jouw ervaring om een bestaand IT-systeem beter te gebruiken. Je bent zelfs in staat om zelf een softwareoplossing te vinden en te bouwen.

Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch
Opleiding in beeld

Typerend voor deze opleiding

Je werkt op het snijvlak tussen (technische) bedrijfskunde en IT
De talenten die je ontdekt, pas je toe in praktijkopdrachten
Je krijgt les van specialisten
Je hebt veel contact met docenten

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Je wordt bij de major Business IT and Management binnen de opleiding Informatica opgeleid om in verschillende functies aan de slag te kunnen. Veel organisaties zitten te springen om mensen die verstand hebben van bedrijfskunde én IT. Om jou dus. Vaak komen onze studenten na de opleiding terecht in een rol als verbinder tussen klant en softwareontwikkelaar.

Misschien kom je in de zorg terecht. Hier wordt informatica steeds belangrijker. Straks houd jij je bijvoorbeeld bezig met het elektronisch patiëntendossier en maak je verbinding met zorgaanbieders, zodat zij toegang hebben tot delen van het dossier die voor hen relevant zijn.

Of je helpt met jouw kennis productiebedrijven om complexe softwarepakketten te gebruiken die hun bedrijfsvoering verbeteren. Met jouw kennis van die pakketten en je analytische vaardigheden zie jij snel waar de knelpunten binnen het bedrijf liggen en hoe je die kunt oplossen.

Of je gaat werken bij een fashion retailer. Analyseer verkoopdata en achterhaal of uitverkoopacties succesvol zijn geweest. Adviseer hoe de klant de salesproducten nog meer kan laten opvallen bij de consument.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Projectmanager IT

Als projectmanager IT ben je verantwoordelijk voor het succesvol uitvoeren van IT-projecten en geef je in veel gevallen leiding aan de werknemers binnen de IT-afdeling.

BI-Data consultant

Als BI-Data consultant help je de klant om van data tot kennis te komen. Je kijkt welke data beschikbaar zijn en hoe je die data zo kunt presenteren dat er inzicht ontstaat.

Informatieanalist

Als informatieanalist analyseer je het bedrijfsproces en de informatiestromen binnen een organisatie. Op basis van die analyse kom je met oplossingen en verbeteringen voor het automatiseringsproces.

Software consultant

Als software consultant adviseer je organisaties op basis van jouw kennis welke software het beste ingezet kan worden om de werkwijze van de organisatie te verbeteren.

Wat wordt er van jou verwacht

Je bent nieuwsgierig naar alles wat er op IT-gebied gebeurt en vooral hoe je dat kunt gebruiken om anderen te helpen. Je ontwikkelt je in de breedte. Je leert over IT in het algemeen maar ook over programmeren, bedrijfskunde, samenwerken, interviewen, presenteren en nog veel meer. Je gebruikt je analytische vaardigheden om snel problemen te ontdekken en je creativiteit om oplossingen daarvoor te bedenken.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Na de major Business IT and Management kun je je verder specialiseren of verbreden. Bijvoorbeeld met een masteropleiding van 1 of 2 jaar bij een hbo-instelling of universiteit. Masters van Avans die goed aansluiten zijn onder meer Keteninformatisering, Strategic Information Management en ERP en logistiek. Kiezen voor de doorstroomminor Hbo Topprogramma kan ook. Hiermee kun je versneld aan een universitaire master beginnen bij de Technische Universiteit Eindhoven of Tilburg University.

Verhalen uit de opleiding

Hessel van der Kooi

Wat ik leuk vind aan mijn vakgebied is dat het gevarieerd is.

Oud-student Hessel vertelt

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

Je werkt in periodes van 10 lesweken met een thema. Met een groep werk je binnen dat thema een projectopdracht uit. De vakken binnen het thema bereiden je daarop voor. Ook volg je ondersteunende vakken, zoals ontwerpen, programmeren, databases en organisatiekunde. Je doet daarnaast zelfstandig onderzoek, voert maatschappelijke projecten uit en je werkt aan je beroepsvaardigheden. Je leert samenwerken, communiceren, projecten managen en hoe je gestructureerd en klantgericht te werk gaat.

Jaar 1

In het eerste jaar leer je veel over IT en bedrijfskunde. Wat doen bedrijven met IT, waarom doen ze dat en hoe werkt het? Je gaat bij bedrijven langs en ziet hoe ze IT inzetten. Die bedrijven zullen aangeven waar ze denken dat het beter kan. Daar ga jij meteen al mee over meedenken. Dat doe je altijd samen met je medestudenten in groepsverband, onder begeleiding van docenten en in gesprek met die bedrijven. Je leert ook hoe je samenwerkt, interviewt, rapporteert en presenteert.

Belangrijke vakken:

 • Bedrijfskunde
 • Informatie- en procesanalyse
 • Samenwerken
 • Databases
 • Interviewen en Rapporteren

Jaar 2

In het tweede jaar ontwikkel je onder andere een managementinformatiesysteem en verdiep je je in bestaande standaard softwareoplossingen. Daarnaast ga je aan de slag met een low-code oplossing. Dit wil zeggen dat je zelf software ontwikkelt waarbij je niet of nauwelijks moet programmeren. Het voordeel hiervan is dat je snel aan de klant kunt laten zien wat je maakt en hoe dat hen gaat helpen om hun werk te verbeteren.

Belangrijke vakken:

 • ERP
 • Low Code
 • Programmeren
 • Business Intelligence
 • Supply Chain

Jaar 3

Naast een stage van een half jaar waarin je zelfstandig aan een grote opdracht werkt bij een bedrijf verdiep je je in het derde jaar in data. Je helpt de klant op basis van beschikbare data een specifiek probleem op te lossen. Hierbij gebruik je data mining, een manier om voorspellingen te doen op basis van algoritmes. Je leert hoe je een organisatievraagstuk vertaalt in een datavraagstuk en hoe een typisch data science project eruitziet.

Belangrijke vakken:

 • Stage
 • Data analytics
 • Keuzemodule

Jaar 4

In jaar 4 studeer je af. Het IT-vraagstuk waarop je wilt afstuderen kies je zelf. Informaticastudenten zijn gewild. Je hebt dus volop keus. Je werkt 5 dagen per week. Maakt een plan van aanpak, een ontwerp en een prototype van het product. Het testen, onderhoud en beheer regel je ook. Je kunt ook onderzoek doen. Bijvoorbeeld naar verbetering van bedrijfsprocessen met IT, inclusief de uitrol van het systeem.

Daarnaast volg je een minor. Dit kan binnen Avans, maar ook extern.

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Minor Minor HBO-TOP-programma

Je wilt na je opleiding doorstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University of de Jheronimus Academy for Data Science. Volg dan als minor het HBO-TOP-programma.

Avans ontwikkelde samen met de TU/e, Tilburg University en JADS een programma waarmee je direct na je afstuderen kunt beginnen aan een pre-master. Dat scheelt je 6 tot 12 maanden extra studeren.

Je volgt het programma bij de TU/e, Tilburg University of JADS gedurende je minorperiode. Avans bepaalt welke studenten mogen deelnemen aan het programma. Het programma is namelijk niet voor iedereen toegankelijk. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo moet je in het tweede en derde jaar van je opleiding over al je vakken een gemiddelde van 7,5 hebben. Daarnaast volg je een avondcursus basiswiskunde. Voor het programma aan Tilburg University is dit niet nodig. Voor de afsluitende toets moet je een voldoende halen. Dan schrijf je nog een motivatiebrief, die je toelicht in een gesprek. Als Avans hierna een positief advies geeft, mag je deelnemen aan het programma.

Dit programma is ontwikkeld voor studenten die bij Avans in 's-Hertogenbosch een van deze opleidingen volgen: Communication & Multimedia Design, Elektrotechniek, Informatica, Technische Informatica, Technische Bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde.

Minor Minor European Project Semester (EPS)

Je werkt aan een technisch industrieel project. Samen met buitenlandse studenten. Techniek, commerciële aspecten, management, strategische of ICT-zaken komen aan bod.

Jij wilt ervaring opdoen in het buitenland. Je loopt stage in het buitenland. Of neemt deel aan het European Project Semester (EPS). Het EPS vervangt je stage. Je verbetert je talenkennis en carrièreperspectief. Je werkt met een groep aan een industrieel project. Met een technische basis. Je ontwikkelt bijvoorbeeld een nieuw zwembad van Olympische afmetingen. Of leert over commerciële, strategische of ICT-zaken. Je kunt dit programma ook in Kopenhagen, Oslo of Valencia doen.

Minor Minor Emerging Technologies Playground

In de multidisciplinaire minor Emerging Technologies Playground ga je aan de slag met een echte vraag van een bedrijf.

Samen met studenten van verschillende opleidingen werk je aan een project op het gebied van bijvoorbeeld het Internet of Things, de Smart City, robotica of VR. Met een Proof of Concept, laten jullie zien of een idee succesvol kan zijn. Of jullie maken een Minimum Viable Product, waarbij je een product precies genoeg functionaliteiten geeft om het te testen onder klanten. Jullie resultaten kan het bedrijf gebruiken om het product verder te ontwikkelen.

Voor je project leg je contact met het bedrijfsleven en de overheid. Je kunt een deel van de contacten van de opdrachtgever gebruiken en je zoekt samen met je team naar nieuwe ingangen. Met deze minor werk je dus ook aan je profilering, je netwerk en je cv.

Je volgt geen verplichte lessen. Je besteedt samen met je team zo'n 40 uur per week aan de opdracht. Daarin verwachten we een professionele houding van je. Tussendoor volg je workshops. Daarnaast kun je gebruikmaken van de expertise van docenten en vakprofessionals en van professionele coaching.

Omdat je in een multidisciplinair team werkt, kun je echt de expert op jouw vakgebied zijn. Daarnaast krijg je de kans om over de grenzen van je opleiding heen te kijken.

Minor Emerging Technologies Playground

Minor Minor Factory of the Future

In deze minor werk je samen met de hightech-maakindustrie aan innovatieve smart industry-oplossingen op het gebied van logistiek, productietechniek en industriële automatisering.

Omdat je in deze minor samenwerkt met topbedrijven als Siemens en KMWE, wordt de minor op locatie uitgevoerd: Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven De BIC-campus is een tot de verbeelding sprekende thuisbasis voor de nieuwe generatie professionals in de hightech-maakindustrie.

Studenten van diverse opleidingen, zoals Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Industriële Automatisering, Mechatronica en (Technische) Informatica, werken samen met industriële hightech-bedrijven in een inspirerende omgeving. De projecten waaraan je werkt, vanuit je expertise en je persoonlijke leervraag, zijn opdrachten vanuit de bedrijven.

Soms werk je daarbij in multidisciplinaire teams, soms op je eigen specialisme, mede afhankelijk van je voorkeur. Op de BIC-campus ben je een onderdeel van een geheel: bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs. Je ontmoet elkaar, werkt samen en bent aan het innoveren in een inspirerende omgeving die je uitdaagt.

Minor Minor Data Science in Agrifood

In deze minor werk je in een multidisciplinair team en je verkent de complexe datagerelateerde mogelijkheden van vandaag.

Data is een belangrijk onderdeel van onze economische en sociale omgeving. In deze minor werk je aan echte businesscases van externe partijen en organisaties. De projecten zijn gericht op de agrifood-omgeving.

Werken aan deze projecten gaat hand in hand met de ontwikkeling van jouw kennis en vaardigheden in het veld van data science.

De minor Data Science in Agrifood bestaat uit de volgende modules:

 • Data-analyse/datavisualisatie/storytelling
 • Projectmanagement-workshops
 • Data science
 • Python voor data science
 • Data governance/master datamanagement/
 • Privacy/ethiek
 • Architectuurtechnologie
 • Domeinkennis van de agrifoodsector
 • Project

Profiel

Omdat dit een multidisciplinaire minor is, zijn er verschillen in ervaring en kennis tussen de deelnemende studenten. Deze minor is geschikt voor studenten die geïnteresseerd zijn in data science en big data en willen leren hoe deze werken binnen de agrifood-omgeving.

Werkperspectief

Data science is een belangrijke technologie in onze steeds meer datagedreven samenleving. Er is behoefte aan professionals die deze technologie beheersen en haar kunnen implementeren in en buiten de agrifood-omgeving.

Minor Minor Data Science for Smart Industry

In de minor Data Science for Smart Industry leer je data-analyses uit te voeren en visualisaties te maken om daarmee nieuwe inzichten te geven aan een bedrijf.

Steeds meer producten, processen en organisaties werken data-driven. In de industrie worden grote hoeveelheden data gegenereerd door sensoren, machines en informatiesystemen die steeds meer met elkaar in verbinding staan en onderling communiceren (smart industry).

In deze minor leer je data-analyses uit te voeren en visualisaties te maken en om met deze data voorspelmodellen te bouwen. Zo optimaliseer je machine-instellingen of het productieproces, verbeter je de kwaliteit of kom je tot een voorspelbare planning van de logistiek en het machineonderhoud.

Met Engineering- en ICT-studenten werk je aan een dataproject in de industrie. Dit zijn realistische business cases van externe opdrachtgevers. Om deze projecten uit te kunnen voeren, worden in periode 1 een aantal data science modules aangeboden. Tijdens deze periode ga je ook 1 dag per week naar Brainport Industries Campus, waar experts uit het bedrijfsleven workshops geven over toepassingen van data science in de smart industry. In periode 2 ligt de nadruk op projectactiviteiten en ben je 3 dagen per week bij de opdrachtgever. Ook kun je kiezen voor individuele leerdoelen en challenges, onder begeleiding van een coach.

Minor Minor Meaningful Data Design

Je leert om complexe informatie levendig en helder te maken voor gebruikers. Je analyseert informatie en door slim te visualiseren schep je inzicht.

Aan bod komen onderwerpen als vormgeving van informatie, storytelling, dynamische datasets, 3D-printen van data en data-journalistiek.

De minor bestaat uit een basisprogramma van workshops, colleges en werklessen. Daarnaast volg je gastlessen en masterclasses van design-experts en doe je minstens een van de opdrachten voor een externe opdrachtgever. Na deze minor ben je een ontwerper die technieken beheerst om complexe issues helder te tonen.

Je kunt de minor volgen in 's-Hertogenbosch. Vereiste is dat je basiskennis hebt van programmeren en vormgeven. Voertaal is Nederlands.

Minor Minor Innovatie Expeditie

In de minor Innovatie Expeditie ga je aan de slag bij bedrijven in de maakindustrie. Je bekijkt hoe innovatieprocessen en duurzame transities verlopen en hoe je deze kunt versnellen.

Het onderwijs in deze minor is vernieuwend. De eerste 5 weken ben je 3 dagen op school en volg je gezamenlijk workshops. Deze sluit je af met verwerkingsopdrachten. In deze periode ga je samen met een andere student op zoek naar een bedrijf waar je je project kunt gaan uitvoeren. Daarvoor stel je een Plan van Aanpak op, zodat het echte werk bij het bedrijf kan starten!

Samen met medewerkers uit het bedrijf verbeteringen bedenken en doorvoeren staat centraal. De minor is opgesplitst in 4 thema's waarbij ieder thema een aantal verdiepende workshops heeft.

Minor Minor Systems Programming in C++

In de minor Systems Programming in C++ stort je je op het bouwen van een game engine mét bijbehorende game. Met behulp van programmeertaal C++ leer je software bouwen op basis van de SOLID principes.

Systems Programming in C++ is een verdiepingsminor voor jou als software developer. Het ontwerpen en bouwen van softwaresystemen vormt de kern van deze minor. Het is vooral belangrijk dat je technisch ontwerpen en realiseren van software leuk en interessant vindt.

Je leert onder meer hoe je geloofwaardig gedrag in een game realiseert. In het eindresultaat is ook snelheid een belangrijk aspect. De software die je bouwt is bedoeld voor bijvoorbeeld computers, robots of andere technologie. De minor bestaat uit 2 periodes van 10 weken.

De minor bestaat uit 2 periodes van 10 weken. Je leert over:

 • Architecture
 • Advanced Algorithms
 • Advanced Design Patterns
 • C++
 • Project Game Engine I: opzetten van je projectteam en samen jullie eigen architectuur en game ontwerpen.
 • Kunstmatige Intelligentie
 • Lineaire algebra: wiskunde ter ondersteuning van het maken van een game engine.
 • de theorie van systems programmingconcepten realiseren met C++ in praktijkopdrachten.
 • Project Game Engine II: je gebruikt je nieuw verworven C++-vaardigheden en je kennis over systems programming en game-gerelateerde concepten om een game engine mét game te bouwen volgens eigen ontwerp.
Minor Systems Programming in C++

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Proefstuderen

Je hebt al informatie verzameld. Je bent naar een Open dag geweest. En nu wil je checken of deze opleiding ook de juiste is. Kom proefstuderen en ervaar hoe een dag van een student eruit ziet en proef de sfeer van Avans.

Toelatingseisen Business IT and Management - major

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

 • Hbo-propedeuse

  Neem contact op met Student Support en vraag naar de instroomcoördinator.

Meer over toelating

21+ Toets

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder. Neem dan deel aan de 21+ toets van NTI. Als je slaagt en een positief advies ontvangt voor het intakegesprek, dan ben je toelaatbaar voor de opleiding. Let op: aan het onderzoek zijn kosten verbonden: 75 euro excl. btw.

Wij ontvangen graag het digitaal onderzoeksrapport. Je kunt dat per mail aan ons sturen: [email protected]

Praktische informatie

Aanmelden

Business IT and Management is een major/studierichting binnen de opleiding Informatica in Den Bosch. Om je hiervoor aan te melden kies je dus voor de voltijdopleiding Informatica en vervolgens voor de major Business IT and Management.

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023

Locatie

Rondje Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch