Animation - Master  voltijd hbo-opleiding

Locatie
Startmaand
Duur
Taal

De eenjarige Master of Animation is gericht op het realiseren van je creatieve potentieel. Je leert innovatief studiowerk kritisch en creatief te integreren met theoretische principes.

Je onderzoekt storytelling in animatie en vergelijkt dit met je eigen artistieke visie en stijl. Je doet onderzoek naar de ontwikkelingen op animatiegebied die relevant zijn voor jouw praktijkwerk. Je doet ervaring op in studiowerk en richt je op planning, haalbaarheid en productieprocessen. Je test je eigen artistieke vrijheid in relatie tot het werken in opdracht.

Tijdens de master verbreed je je technische kennis en vaardigheden en leer je hoe je storytelling in animatie kunt testen. Ook leer je je werk te ontwikkelen en krijg je kennis toegereikt over artistieke ontwikkeling, onderzoek en experimentele exploratie op het niveau van Animation Principles, Acting & Performance, Modelling, Workflow en Sound Design.

De Master of Animation duurt 12 maanden, verdeeld over 2 semesters van begin september tot eind augustus. Het bestaat uit 5 studieperiodes en bijbehorende studie-eenheden. Elke periode eindigt met een beoordeling die gerelateerd is aan de beoogde leerresultaten. Er lopen 4 leertrajecten door het programma waarmee je jouw animatiepraktijk ontwikkelt in samenhang met de leerresultaten: Storytelling & Design, Produceren, Positionering en Onderzoek, en Professionele Praktijk.

Waarom kiezen voor Animation - Master

Industriegericht onderwijs
Interdisciplinair leren
Samenwerkend onderzoek
Innovatieve praktijkstudio

Meer over Animation - Master

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Wat kun je met de Master of Animation? Met de master kun je dé basis leggen voor een langdurige, duurzame carrière in de creatieve sector. Je studeert af met de vaardigheden die nodig zijn om in te spelen op kansen in een snel veranderend vakgebied. En met het vermogen om je aan te passen aan toekomstige veranderingen.

Je studeert in een diverse gemeenschap van masterstudenten met veel verschillende achtergronden. Door samen te werken met mensen van over de hele wereld in een multidisciplinaire omgeving verrijk je je praktijkwerk en bouw je aan een uniek netwerk van gelijken. Bovendien doe je door actieve samenwerking met makers en studio's buiten de academie ervaring op in een breed scala aan vakgebieden. En bouw je een waardevol professioneel netwerk op.

Onze praktijkgerichte, interdisciplinaire aanpak stelt je in staat om na je afstuderen gedurfde stappen te zetten in je carrière.

Wat wordt er van jou verwacht

De Master of Animation is wat voor je als je een animator of illustrator bent die de groeiende toepassing van animatie binnen kunst, design en interactieve media wil verkennen. En als je een breder begrip van animatie wilt ontwikkelen, zodat je alles uit jezelf kunt halen.

Opbouw van deze masteropleiding

Studieprogramma

Bij de Master of Animation krijg je niet alleen maar informatie en lesstof tot je. Het programma is meer een forum voor discussies en constructieve kritiek op ideeën en probleemoplossing. Je doet contextonderzoek en ontwikkelt onderzoeksvragen. Zo kun jij je je eigen persoonlijke stijl en houding optimaal overbrengen.

Workshops, modules, onderzoeksseminars, groepskritieken en tutorials ondersteunen je bij het ontwikkelen van een kritische gereedschapskist met vormen van creatief praktijkwerk.

Jaar 1

Het curriculum biedt je flexibiliteit en een vast lesprogramma.

Vaste onderdelen zijn:

  • Zelfstandige Studiopraktijk
  • Professionele Praktijk
  • Onderzoek seminars

Met deze flexibele elementen kun je je eigen curriculum samenstellen:

  • Tutorials
  • Workshops
  • Lezingen
  • (Internationale) studiereizen naar animatiefestivals in Europa, zoals: Playgrounds, Kaboom Animation Festival, Anima Brussel en Annecy.

Het belangrijkste referentiepunt is je zelfstudie en onafhankelijke studioproject.

Toelating Animation - Master

Specifieke vooropleiding

De Master of Animation staat open voor afgestudeerden van Bachelor of Animation en Bachelor of Illustration. Of vergelijkbare professionals uit de praktijk met ervaring in animatie.

Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Engels is een vereiste.

Toelatingsopdrachten

Deze opdrachten maken deel uit van de voorbereiding. Je moet de volgende documenten inleveren via onze opdrachtensite:

1. Curriculum Vitae (max. 1 A4)
2. Persoonlijke verklaring (min. 1 A4)
3. Praktijk Portfolio
4. Onderzoeksvoorstel (max. 2 A4)

De inlogcodes voor het intakedashboard ontvang je nadat je je hebt ingeschreven in Studielink.

Assessment

Na goedkeuring van de opdrachten door de toelatingscommissie volgt een toelatingsgesprek via Teams. Tijdens de toelatingsprocedure toetsen we je studiemotivatie, onderzoeksdoelen, artistieke vaardigheden en theoretische kennis met betrekking tot de specifieke masteropleiding waarvoor je je hebt aangemeld.

Praktische informatie Animation - Master

Aanmelden

Na je aanmelding ontvang je een e-mail met daarin instructies voor het aanleveren van jouw curriculum vitae, portfolio, een artistieke verklaring en een onderzoeksvoorstel.

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen. We hanteren de volgende deadlines voor aanmelding.

Startmaand Locatie Deadline aanmelden
september Nederland 31 mei 2024
september Buiten EEA 1 mei 2024

Meld je aan via Studielink


Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

  • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
  • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
  • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Niet-EER tarief € 8.852,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.530,- 2024 - 2025
Niet-EER tarief € 9.680,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 9.680,- 2024 - 2025

Locaties

Parallelweg 23

Parallelweg 23
5223 AL Den Bosch

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50