Avans Hogeschool, Hogeschoollaan

Vereniging van Oud-Medewerkers

Als oud-medewerker van Avans Hogeschool blijf je graag in contact met Avans en je collega’s. Je kunt lid worden van de Vereniging van Oud-Medewerkers (VOM).

De vereniging zet zich in voor het contact tussen de leden onderling en tussen leden en Avans Hogeschool. Zij bundelt het potentieel aan kennis en kunde van hun leden. Ook organiseert de vereniging interessante lezingen en uitstapjes en zorgt zij voor ontspanning. 

De vereniging is ontstaan in 2016 uit de Vereniging van Oud-Medewerkers van de Hogeschool ’s-Hertogenbosch (sinds 2000) en de Vereniging van Oud-Medewerkers van Hogeschool Brabant (sinds 2003). 

Iedereen die een aanstelling heeft beëindigd bij Avans Hogeschool of één van haar rechtsvoorgangers, kan lid worden van de vereniging. Mocht een lid komen te overlijden, dan kan de partner in zijn of haar plaats lid worden. 

Kijk op vom.avans.nl voor meer informatie.