Dare to Avans: Geoffrey maakt het waar

Een even mooie als pittige uitdaging, die veel vraagt van onze collega’s. Dat is de Ambitie 2025. In de serie Dare to Avans geven we een podium aan medewerkers die onze ambitie waarmaken op hun eigen unieke manier. Gepassioneerde professionals die ambitie combineren met persoonlijke aandacht en wendbaarheid. Die lef hebben, kansen pakken en experimenteren. Wie zijn zij? Wat drijft hen? In aflevering 2 Geoffrey van der Horst, regisseur voor duurzame ontwikkeling: “Iets goeds doen voor de maatschappij, voor anderen, dat is echt mijn levensmotto.”

Geoffrey van der Horst GreenOffice

“Werken aan duurzame ontwikkeling en vooral klimaatverandering is niet altijd hoopvol. Studenten vinden het ook lastig om positief te blijven. Maar je zet wanhoop om in hoop door actie. Ik probeer een growth mindset vast te houden, waarmee je belangrijke problemen erkent én aanpakt. De mensen die we bewonderen, van Barack Obama tot Greta Thunberg, hebben 1 ding gemeen: ze komen op voor iets dat groter is dan zijzelf en maken er werk van om die belangen te realiseren. Dan krijg je te maken met tegenslagen en tegenstand, dus heb je lef en visie nodig. En hulp. Dat vind ik het mooie aan het onderwijs. Je mag experimenteren, fouten maken en leren. In een veilige omgeving. Want met ambitieuze mensen om je heen doe je het nooit alleen.”

Hart voor duurzaamheid

Was getekend: Geoffrey van der Horst. In 2011 maakte hij kennis met Avans Hogeschool, toen hij startte met de opleiding Advanced Business Creation, nu Business Innovation. Toen Geoffrey 4 jaar later afstudeerde, wilde hij niet verder studeren. “Maar ik wilde ook niet direct het werkveld in. Ik ging 2 trainingsprogramma’s volgen, waaronder een programma voor starters op de arbeidsmarkt. Dat draaide om maatschappelijke innovatie en sociaal ondernemerschap. Dat vond ik fascinerend.”

Het programma zette Geoffrey aan het denken. “Ik dacht: kan ik straks met voldoening terugkijken op wat ik heb bereikt, als ik ruim 40 jaar heb gewerkt? Iets goeds doen voor de maatschappij, voor anderen, dat werd mijn levensmotto.” Het toeval wilde dat een oude Avansdocent van Geoffrey aanwezig was bij de eindpresentaties van het programma. Die docent wees hem op een vacature. “Zo ben ik in dienst gekomen bij Avans. Later kwam er een vacature bij GreenOffice. Daar hoefde ik niet over na te denken, met mijn hart voor duurzaamheid.”  

Voor elke afstudeerder een boom

Studenten met een duurzaamheidsambitie kunnen hun ideeën bij GreenOffice verder ontwikkelen, vertelt Geoffrey. ”Studenten met goede ideeën voelen zich bij ons gehoord. Hier kunnen ze hun kansrijke ideeën verder brengen.” Een van die ideeën was het Avansbos. “2 studenten, Lisa en Nick, kwamen naar me toe met een duidelijk plan: ‘Wij moeten als Avans bomen gaan planten. Dat is de beste manier om klimaatverandering tegen te gaan.’ Ik vroeg toen hoe we dat moesten doen. We zijn geen boomplantorganisatie, maar een hogeschool.”

Geoffrey besloot de mogelijkheden samen met Nick en Lisa te onderzoeken. “Het idee ontstond om afstudeerders een boom cadeau te doen. We begonnen met een pilot en hadden de ambitie om 600 bomen te planten. Maar in het eerste jaar plantten we er ruim 4.000 en nu krijgen alle afstudeerders een boom. Zo proberen we ideeën van studenten werkelijkheid te laten worden, ook als ze niet direct haalbaar lijken. Door gewoon te starten met experimenteren, leer je gaandeweg hoe een idee wel haalbaar wordt.”

Mentaliteit van studenten nodig

Uit andere gesprekken bleek dat studenten impact willen maken op de kledingindustrie. Dat begrijpt Geoffrey heel goed. “Kleding houdt studenten bezig, maar zij weten ook dat die industrie vervuilend is. Bovendien zijn de werkomstandigheden van arbeiders vaak slecht. Daarom lanceerden we een Trade Shop, waar studenten onderling kleding kunnen ruilen. Zo vergroten ze hun persoonlijke impact op het gebied van kleding. En ze worden zich bewuster van hun eigen consumptiegedrag.”

Geoffrey vindt het een feest om met studenten te werken. “Ze denken vaak in mogelijkheden. Die mentaliteit is nodig om verandering te realiseren. Ik probeer die studenten daarom altijd te helpen en hun energie vast te houden.” Aanvankelijk zag hij vooral studenten Milieukunde bij GreenOffice, een logische combinatie. “Maar klimaatverandering raakt alle beroepsgroepen, dus willen mensen vanuit steeds meer hoeken er iets aan doen. Denk aan de Groene Zorg Alliantie, een initiatief van zorgpersoneel om de zorgsector te verduurzamen. Vergelijkbare initiatieven zie je in de bouw, techniek, de financiële sector en op juridisch gebied. Dat zien we ook terug in de studentenpopulatie bij GreenOffice, die steeds diverser wordt.”

Duurzame ideeën verbinden

Ook internationale studenten kloppen steeds vaker aan. Geoffrey heeft wel een vermoeden hoe dat komt. “Ik denk omdat zij beseffen dat klimaatverandering een mondiaal probleem is. En omdat hier veel internationale studenten zitten, die weer andere internationals aantrekken. Op de een of andere manier slagen we erin om veel enthousiaste en ambitieuze studenten aan te trekken die bereid zijn om een podium te pakken. Denk aan Nick en Lisa, maar ook aan studenten die bij een klimaatprotest op het podium staan of zelf een protest organiseren.”

Ruimte voor verbetering ziet Geoffrey ook: “We doen op veel plekken aan duurzame ontwikkeling, maar we willen meer samenhang creëren. Als iemand van opleiding X een goed idee heeft of daar een curriculum wordt verduurzaamd, moet opleiding Y daar ook van leren. Zo werd ik laatst benaderd door docenten die op zoek waren naar inspiratie en informatie over duurzame ontwikkeling in hun vakgebied. Het is leuk om hen te helpen met ideeën, maar ook om die ideeën te verbinden aan vergelijkbare opleidingen.”

Ultieme droom

De volgende stap is dus om GreenOffice breder te trekken en zichtbaarder te maken. “We willen niet alleen toegankelijk zijn voor studenten. Ook docenten en medewerkers zijn welkom om mee te denken over het verduurzamen van Avans en kennis daarover uit te wisselen. We gaan proberen om duurzaamheid veel meer in beleid en in monitoring te krijgen: we helpen bijvoorbeeld om duurzaamheid structureel op te nemen in businessplannen of onderdeel te laten zijn van de doelstellingen die we met elkaar formuleren. Dat heeft effect op het werk dat we met z’n allen doen.”

Geoffrey is nog lang niet klaar bij GreenOffice. “Avans is een organisatie met veel ambitie, leuke collega’s én ambitieuze studenten. Het is mijn overtuiging dat wij de beleidsmakers en besluitvormers van de toekomst opleiden. Aan ons de taak om die studenten mee te geven wat ethisch handelen is en hoe zij kunnen bijdragen aan een gezonde planeet, waar mensen in harmonie samenwerken. Daar hebben we over 10, 20, 30, 40 jaar profijt van. Mijn ultieme droom is dat het klimaatprobleem is opgelost als ik met pensioen ga. En dat ik dan terugkijk op een carrière waarin het onderwijs daaraan heeft bijgedragen. Zodat ik het gevoel heb: we hebben belangrijke dingen gerealiseerd.”