Werktuigbouwkunde voltijd hbo

Blauwe Energie

Blauwe Energie

4 eerstejaars studenten deden onderzoek naar blauwe energie. Een duurzame en innovatieve manier om energie op te wekken uit water.

De eerste 2 periodes van het eerste jaar volgden studenten les in thermodynamica, een theoretisch vak op het gebied van energietechniek. Later in dat jaar gingen ze in projectgroepen uiteen om onderzoek te doen naar een energetisch onderwerp. Een onderwerp waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Duurzaam

‘Energietechniek en duurzaamheid; een perfecte combinatie’, zo vond de projectgroep van Mark Bogers, Rick Nieuwland en Pieter van Eijkeren. ‘De eerste 2 periodes kregen wij de basistheorie van thermodynamica, het rekenen met bijvoorbeeld temperaturen en vermogens. Een vak dat door iedereen als pittig wordt beschouwd’, verteld Mark Bogers, de projectleider van de groep. Een andere student verteld: 'In de vierde periode deden we onderzoek naar energietechniek in combinatie met duurzaamheid. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in de technische wereld. We besloten om een energiezuinig werktuig of proces te kiezen voor ons onderzoek en de presentatie. Het onderwerp werd Blauwe energie.’

Blauwe energie

Blauwe energie is gebaseerd op het mengen van zoet en zout water met het doel om elektriciteit op te wekken. Een duurzame en innovatieve manier om energie op te wekken uit water. Een nog vrij onbekende energiebron die zich nog in de ontwikkelfase bevindt. ‘Blauwe Energie heeft veel potentie’, zegt Mark Bogers. De projectgroep vindt dat blauwe energie in de toekomst een grote kans heeft om in waterrijke landen de hele bevolking te voorzien van energie. Gelet op de groeiende noodzaak van duurzame energie wordt verwacht dat Nederland binnen 12 jaar voor 50% op blauwe energie draait.

Presentatie

De studenten presenteerden hun onderzoek aan de klas en overhandigden het rapport aan de begeleidende docent. Daarin beschreven zij wat blauwe energie is, hoe het werkt, hoe rendabel het is en hoe de toekomst eruit zal zien. ‘Dankzij de goede begeleiding en feedback van de docent konden wij een mooi resultaat opleveren’ vertellen de ingenieurs in wording.