Werktuigbouwkunde voltijd hbo

Energieopwekking via getijdestroming

Energieopwekking via getijdestroming

In het tweede jaar onderzoeken studenten een energietechnisch onderwerp. In 2014-2015 onderzochten zij energieopwekking via getijdestroming.

Ter voorbereiding bezochten zij Tocardo, een bedrijf dat wereldwijd een vooraanstaande positie inneemt bij het ontwerpen van turbines voor getijdestroming.

Onderzoek

Uit hun onderzoek blijkt dat energiewinning uit water ontstaat via een turbine. Een machine die de beweging van een bepaalde vloeistof omzet in energie, zoals de waterturbine. De stroming van water zorgt ervoor dat de schoepen van de turbine gaan draaien. De hoogteverschillen door eb en vloed veroorzaken deze waterstroom. Bij vloed wordt het zeewater naar het reservoir getrokken. De sluisdeuren die het reservoir afsluiten worden bij eb dichtgezet waardoor het waterniveau stijgt. Voordat het weer vloed wordt gaan de sluisdeuren open. De stroming die dat veroorzaakt wordt opgevangen door de turbine die de kinetische energie opvangt en omzet in elektrische energie.