Werktuigbouwkunde voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Tijdens je studie kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. En bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft.

Specialisatie Constructie techniek

Je leert binnen de specialisatie Constructie techniek hoe je een werktuigbouwkundig ontwerp maakt.

Meer informatie

Je werkt aan een 3D-model op basis van de specificaties die aan het ontwerp gesteld worden. Zoals het toevoegen van aandrijfsystemen en sensoren. En vaak manipuleer je een specifiek product in het ontwerp.De onderbouwing van je keuzes leg je vast in het ontwerpdossier. Zoals afmetingen, gebruikte materialen en toegepast vermogen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn statica, dynamica, spanningsleer, vervormingsleer, machineonderdelen, materiaalkunde, aandrijftechniek, systeemdynamica, 3D-modelleren, technisch tekenen, methodisch ontwerpen en hydraulica.

Specialisatie Energietechniek

De specialisatie Energietechniek richt zich op energieomzettingen in motoren, machines, installaties en industriële processen.

Meer informatie

Om energietechniek en de energieomzettingen te begrijpen is inzicht nodig in stromingsleer, thermodynamica, warmtetransport, procesinstallaties en duurzame energietechnieken. Deze kennis doe je op tijdens de lessen, in projecten en tijdens je stage en afstuderen.

Specialisatie Productie techniek

Binnen de specialisatie Productie techniek ontwerp je productieprocessen. En zorg je voor de beheersing en optimalisatie daarvan.

Meer informatie

Je houdt je bezig met productiebeheersing, verbetertechnieken, optimalisatietechnieken en met de productie van automatiseringstechnieken. Deze kennis kun je gebruiken in je toekomstige werk om de productieafdeling, kwaliteitsafdeling of ontwerpafdeling aan te sturen.

Minor Engineering, Research & Development

In deze minor ontwikkel je testopstellingen of mechanische constructies in het exposure lab of extern. De ontwikkelgebieden zijn energietechnisch, constructietechnisch en productietechnisch van aard.

Meer informatie

Denk bij energietechniek aan stromingsgedrag in leidingen, overdracht van warmte tussen verschillende materialen en pomptechnologie.

Constructietechniek gaat over werktuigbouwkundig ontwerpen. Van technisch tekenen en methodisch ontwerpen tot mechanica en materiaalkunde.

Bij productietechniek beheers en optimaliseer je productieprocessen met verbeter-, optimalisatie- en automatiseringstechnieken.

De omvang van de minor is 30 ECTS. Daarvan is 18 voor het project Ontwikkelen van een testopstelling of constructie, 6 voor gezamenlijke vakken en 6 voor vakspecifieke vakken.

Gezamenlijke vakken zijn meten, meetnauwkeurigheid, toegepaste statistiek en onderzoeksvaardigheden in de techniek. Vakspecifieke vakken zijn modelvorming, experimentele meettechnieken en simulatietechnieken: Simulink/Matlab toepassingen voor W erktuigbouwkunde, Solid Works

Je kunt de minor volgen als je Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde of International Maintenance Management studeert.

De minor sluit aan op de theorielessen. De opstellingen leveren de mogelijkheid de theoretisch kennis te toetsen in de vorm van kleine onderzoeken in de praktijk.

Minor Aerospace Engineering & Maintenance

Aerospace Engineering & Maintenance is an introduction to the aviation industry. This minor covers subjects including simulation, maintenance and engineering and production.

Meer informatie

For students from technical disciplines, this introduction offers a brief overview of the world of aerospace. You will discover which competencies, skills and attitude are needed to become an aerospace engineer. Aerospace is a demanding industry in terms of attitude and behaviour, because you need to be focused on airworthiness at all times.

The province of North Brabant is both home to Avans and to five airbases, the headquarters of the Royal Netherlands Air Force and more than 25 aircraft or aircraft component-related businesses. As a consequence, there is a great need for technically trained people in the aviation sector. If you are looking to pursue a career in this field, this specialised programme is the place to start.

Structured around the themes of engineering and maintenance, Aerospace Engineering & Maintenance has been developed and is taught by Avans in Breda in close collaboration with the industry. As part of the course, you will visit companies, attend regular and guest lectures and work on assignments in multidisciplinary teams. As the aviation industry has an international character, the programme will be taught in English and is open to international students.