Werktuigbouwkunde voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding duurt vier jaar. Je start met de propedeuse. Je volgt het tweede jaar een major en minor. Het derde en vierde jaar loop je stage en volg je minors. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht. Elk collegejaar is opgedeeld in vier blokken van tien weken. Per blok staat één thema centraal. De vakken en practica zijn afgestemd op dat onderwerp. Je werkt in groepsverband aan projecten met verwante opleidingen.

Basis

Je start met de propedeuse en vanaf het tweede jaar volg je de postpropedeuse. Je neemt deel aan theorielessen en werkt aan projecten. Met jouw creativiteit lever je een bijdrage aan het ontwerpen, bouwen en testen van een voertuig. Dat doe je samen met een team van medestudenten. Wij zorgen voor de elektromotor, regelaar en accu. Jij maakt de berekeningen en het ontwerp. Aan het eind van het eerste jaar doe je werkervaring op tijdens een oriënterende stage bij een bedrijf.

Verdieping

In je tweede jaar volg je veel theorielessen. Je verdiept je in natuurkunde, energietechniek, materiaalkunde en machineonderdelen. Maakt je communicatieve vaardigheden eigen. En wilt alles halen uit productie- en constructietechniek en 3d modelleren. Vanaf je derde jaar kies je de specialisatie die het beste bij je past. Constructietechniek, productietechniek of energietechniek. Je loopt stage in de praktijk. Het vierde jaar volg je een minor naar keuze en studeer je af met een praktijkopdracht.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
3D modelleren x
Communicatie en professionele vaardigheden x x x x
Machineonderdelen x
Materiaalkunde x x
Productietechniek x x
Project: 1: ontwerpen en bouwen van een voertuig x
Statica x
Technisch Engels x
Thermodynamica x
Wiskunde x x x x
2D tekenen en GPS x
Mechanica x
Natuurkunde x x
Productietechniek practicum x
Project 2 x
Studieloopbaanontwikkeling x x
Thermodynamica 2 x
Energietechniek practicum x
Pomptechnologie x
Project 3 x
Simulatietechnieken x
Spanningsleer x
Technisch Engels x
Bedrijfskunde 1 x
Duurzaam ketenbeheer x
Stage opdracht x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Bedrijfskunde x x
Constructietekenen x
Differentiaalvergelijken x
Dynamica x
Energietechniek x x
PLC en ontwerpen besturing x
Studieloopbaanontwikkeling x
CIM-project x
CIM-theorie x
Kunststoftechniek x
Materiaalkunde x
Productietechnieken x
Aandrijftechniek x
English x x
Machineonderdelen x
Mechanica x
Ondersteunend onderwijs, excursies x
Oriëntatie stage en minors x
Procesresultaat x x
Productie en materialen x
Productresultaat x x
Systeemdynamica x
Zakelijke verslaglegging x
Human machine interface x
Mechanica in de constructie x
Motion control - practicum x
Motion control - theorie x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Minor 1 x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor 2 x x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Je leert de techniek van a tot z kennen. Door in de praktijk te werken aan CNC bewerkingsmachines. Computer ondersteund te ontwerpen en berekenen. Vakgerichte lessen. En projecten in het bedrijfsleven. Je leert over het toepassen van metalen, maar ook over het gebruik en de verwerking van kunststoffen. Je traint je ook in communicatie, bedrijfskunde en Engels.

Samenwerkingsverbanden

gezamenlijke opleiding

Het European Project Semester vervangt je stage. Je verbetert je carrièreperspectieven. Je werkt aan een internationaal, industrieel project.Je kunt dit programma in Kopenhagen, Oslo of Valencia doen