Communication & Multimedia Design

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

toelatingseisen
Profiel Extra vakken/toelichting
havo C&M wiskunde A of wiskunde B
havo E&M
havo N&G
havo N&T
vwo C&M
vwo E&M
vwo N&G
vwo N&T
mbo-niveau 4

Voor deze hbo-opleiding kun je met je mbo-diploma niet automatisch doorstromen. We kijken of je mbo-opleiding voldoende aansluit. Is dat het geval, dan ben je toelaatbaar voor deze opleiding en dan is de uitkomst van je studiekeuzecheck een advies. Sluit je mbo-opleiding niet voldoende aan, dan word je bij deze opleiding alleen toegelaten als je bij de studiekeuzecheck een positief advies krijgt. Het advies is in dat geval dus bindend. Lees meer over doorstroom van mbo naar hbo op Studiekeuze123.

wo-propedeuse
hbo-propedeuse

Neem contact op met de Studenten Informatie Balie en vraag naar de instroomcoördinator.

Instroommoment

Beginnen in september

Instroommoment
Deadline aanmelden
Nederland 1 mei 2019

Toelatingsprocedure

De opleiding hanteert de volgende toelatingsprocedures:

Studiekeuzecheck

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor een intake.

Als voorbereiding maak je een digitaal intake-assessment en een opdracht. In een persoonlijk gesprek met je studieloopbaanbegeleider bespreek je de uitkomsten van het assessment en de opdrachten. Na dit gesprek krijg je een advies.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans

Wiskundetoets

Heb je het profiel havo C&M zonder wiskunde, dan krijg je bij je aanmelding voor deze opleiding eerst een wiskundetoets.

Als je de wiskundetoets niet haalt, ben je niet toelaatbaar.

21+ Toets

Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet de juiste diploma's, dan kun je gebruik maken van de 21+ regeling. Je bent dan verplicht een test te doen bij NTI. De kosten zijn €75. Neem wel eerst even contact op met de Studenteninformatiebalie en vraag naar de instroomcoördinator. Voor de kandidaten van de 21+ regeling wordt het intake-advies bindend. Dus zowel het rapport van NTI als het intakeadvies moeten positief zijn voor toelating. Bij twijfel beslist de directie over toelating.