Communication & Multimedia Design

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.
Uitleg van de begrippen in onderstaand schema.

Informatie die niet beschikbaar is wordt aangegeven met een –teken. Het arbeidsmarktcijfer bijvoorbeeld is alleen op landelijk niveau beschikbaar.