Communication & Multimedia Design Voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Stage

Je loopt in het derde jaar stage bij interactieve media. In de filmsector of fotografie. Internet, mobiele wereld of geluid. Je doet concrete werkervaring op. Een voorbereiding en oriëntatie op de beroepspraktijk. Je bedenkt een concept. En denkt na over het proces. Van idee tot uitwerking.

Je wordt goed voorbereid op je stage. Je maakt 2 keer per jaar kennis met diverse CMD-bedrijven. Je doet dit tijdens een 'speedmeet' met het bedrijf. Het stage- en afstudeerbureau organiseert vooraf aan je stage informatiebijeenkomsten. Je informeert jezelf hier over het zoeken van een stageplek. En waar de stageplek aan moet voldoen.

Je hebt tijdens je stage 2 begeleiders. Een docentbegeleider en een bedrijfsbegeleider. Zij coachen jou samen naar een succesvolle stage. Je hebt gedurende je stage diverse momenten waarop je contact hebt met je docentbegeleider. En is er een terugkomdag op school.

Je bezoekt tijdens je stage 2 medestudenten. Om beter zicht te krijgen op het diverse beroepenveld. Bijvoorbeeld een reclame- of designbureau. Ontwerpstudio, beeld- & geluidbedrijven of een uitgeverij.