Communication & Multimedia Design voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding Communication & Multimedia Design duurt 4 jaar. Het eerste jaar bestaat uit 4 blokken van 10 weken. In zo'n blok staat steeds 1 thema centraal en werk je aan een project. Verder krijg je hoor- en werkcolleges en ruimte om te experimenteren. Je doet individuele opdrachten, maar werkt vooral veel samen in projecten. De ene keer als vormgever. De andere keer als strateeg. Aan het eind van elk blok zijn er toetsen en word je beoordeeld.

Basis

Tijdens de propedeuse leer je de vaardigheden die je later nodig hebt in je werk. In elk blok volg je vakken en werk je aan een project rond een thema, bijvoorbeeld Visual design en Web design. Heb je een creatieve achtergrond, dan oefen je met techniek. En andersom. Ook leer je om samen te werken en je rol te vinden binnen een creatief team. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Verdieping

In het tweede jaar lever je een werkend product op. Een goede opstap naar jaar 3 waarin je een half jaar stage loopt. Aansluitend ga je je praktijkkennis uitbouwen met een individuele en een groepsopdracht. In de vierde ga je je verder verdiepen of verbreden met een minor naar keuze. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk, een eindverslag en een expositie. Zo laat je zien dat je voldoet aan alle competenties van een CMD'er en je toont jouw specialisme. 

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Project visual design x
Project webdesign x
Project motion design x
Project Interactive Design x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Physical Interaction x
Mobile Interaction x
Playful Interaction x
Natural Interaction x
Major CMD-haptic toepassing x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Major/verdieping x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor x x
Afstuderen x x