Communication & Multimedia Design voltijd hbo

Studeren, stage of afstuderen in het buitenland

Jij wilt stage lopen of afstuderen in het buitenland. Dat kan. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor een Nederlandse stage- of afstudeerplaats. Je verwerft je opdracht dus zelf. Je krijgt uiteraard begeleiding tijdens je buitenlandstage of -afstudeerproject. Je doet je voortgangsgesprekken en coachingsgesprekken telefonisch of via Skype.