Communication & Multimedia Design

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Studeren, stage of afstuderen in het buitenland

Jij wilt stage lopen of afstuderen in het buitenland. Dat kan. Hiervoor gelden dezelfde richtlijnen als voor een Nederlandse stage- of afstudeerplaats. Je verwerft je opdracht dus zelf. Je krijgt uiteraard begeleiding tijdens je buitenlandstage of -afstudeerproject. Je doet je voortgangsgesprekken en coachingsgesprekken telefonisch of via Skype.