Bestuurskunde/ Overheidsmanagement voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Stage

Je loopt in de eerste helft van het derde jaar 20 weken stage. Je brengt jouw kennis in de praktijk door te werken aan een maatschappelijk vraagstuk. Je ervaart wat het werk van een bestuurskundige inhoudt. Krijgt inzicht in wat je kunt en waar jouw interesses liggen. Je merkt welk type organisatie het beste bij jou past.

Je loopt jouw stage bij een van de talloze organisaties. Zoals een provincie, gemeente, maatschappelijke organisatie of de politie. Je zoekt jouw stageplek zelf. Organisaties zijn keer op keer enthousiast over de manier van werken van onze studenten. Ze maken daadwerkelijk gebruik van de onderzoeksresultaten.

Een voorbeeld van een stageopdracht is: hoe kom je tot een goed daklozenbeleid? Hoe functioneert het coffeeshopbeleid van onze gemeente? Hoe financiert een gemeente de buitenschoolse culturele activiteiten? Hoe gaat de gemeente Maastricht om met kraken en leegstand van gebouwen? Wat kan een gemeente samen met het bedrijfsleven doen om overgewicht bij kinderen terug te dringen?