Doorstroomprogramma mbo

Jij bent mbo’er en wilt graag de opleiding Bouwkunde of Civiele Techniek volgen bij Avans Hogeschool. We adviseren jou om deel te nemen aan het mbo-doorstroomprogramma. Dit sluit aan op onze lesprogramma’s. En is dus speciaal bedoeld voor mbo’ers die één van bovengenoemde opleidingen willen volgen. Het programma verhoogt je studiesucces op het hbo. De studieduur blijft gelijk.

Stage

Je volgt het doorstroomprogramma meestal tijdens je eindstage op het mbo. Dat doe je één dag in de week. Je spreekt zelf op school af of je een stagedag hiervoor mag inruilen. We hebben met een aantal mbo's in de regio afspraken hierover.

Doorstroomprogramma

Het doorstroomprogramma is voor vierdejaars mbo-leerlingen niveau 4. Dit volg je in Tilburg. Het programma duurt 21 weken, van 31 januari tot en met 27 juni 2018. De lessen zijn op woensdagen. Je werkt in groepsverband aan opdrachten. En krijgt inzicht in verschillende vakken. Bijvoorbeeld in wiskunde, statistiek, bouwfysica, mechanica, constructie en rapporteren. Je leert nieuwe vaardigheden. Zoals analyseren, onderzoeken, modelleren, schematiseren en projectmatig werken. Tussentijds heb je een aantal schriftelijke toetsen. En je sluit af met een schriftelijke eindtoets. Je krijgt na afloop van de cursus een studieadvies. Van Avans Hogeschool en jouw mbo-school.

Kosten

Voor deelname aan het doorstroomprogramma vragen wij een vergoeding van € 300. Je betaalt daarnaast de kosten voor boeken en readers. Dit is maximaal € 50.  

Getuigschrift

Als jij het doorstroomprogramma goed doorloopt, ontvangt je na afloop een getuigschrift.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via schakelprogramma.abi@avans.nl.

Aanmelden

Schrijf je in via dit formulier. Uiterlijk 8 januari 2018.