Filter op lectoraat

YAFF

Onderzoek naar toenemende waarde van een autonome positie ten opzichte van vraagstukken binnen de creatieve industrie.

Bekijk project

Z-route voor inburgering

De inburgering valt vanaf juli 2021 onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Samen met gemeenten, sociaal werk en Vluchtelingenwerk willen we inburgering voor deelnemers aan de Z-route vanaf dag 1 mogelijk maken.

Bekijk project

Zelfregulatie van zelfstudie

Om op succesvolle wijze invulling te kunnen geven aan de vereiste zelfstudie, moeten studenten hun zelfstudie beter kunnen reguleren. Dit project onderzoekt een methode om studenten hierin te ondersteunen.

Bekijk project
Afgerond Project

Zelfstudie van eerstejaarsstudenten

Een onderzoek naar het zelfstandig studeren van eerstejaars Avansstudenten.

Bekijk project

Zingeving bij kwetsbare ouderen

Onderzoek naar zingeving bij ‘waar het leven schuurt’.

Bekijk project