Filter op lectoraat
Afgerond Project

Beoordelen van leren op de werkplek

Centraal in dit onderzoek staat de beoordeling van de kwaliteit van het nieuwe beoordelingsinstrument voor het werkplek-leren, binnen de minor gedragsspecialist.

Bekijk project

Bouwen aan een gezamenlijk werkplekcurriculum

Dit onderzoeksproject is gericht op het doorontwikkelen van ‘in de school opleiden’, met speciale aandacht voor het werkplekcurriculum.

Bekijk project

Competenties van opleiders bij het leren vanuit 2 contexten

Welke competenties hebben opleiders uit de opleiding en uit het werkveld nodig om onze deeltijdstudenten te begeleiden? Die vraag staat centraal in dit onderzoek.

Bekijk project

Effectieve instructie toepassing perspectiefwisseling

Hoe ontwikkel je effectieve instructies om kritische denkvaardigheid te bevorderen en zo besluiten en oordelen te verbeteren? Daarover gaat het promotieonderzoek van Suzan van Brussel.

Bekijk project

Gebruik van prentenboeken bij interculturele burgerschapseducatie

Focus in dit onderzoek, dat deel uitmaakt van het Erasmus+-project ICEPELL, ligt op het gebruik van Engelstalige prentenboeken in het kader van interculturele burgerschapseducatie.

Bekijk project