Filter op lectoraat

Care for cancer

We onderzoeken hoe inloophuizen zich beter kunnen profileren en hun toegevoegde waarde in het zorgnetwerk zichtbaar kunnen maken.

Bekijk project

De 'laatste' zijn

Een onderzoek om antwoord te krijgen op de vraag hoe je omgaat met herinneringen als je zelf nog maar kort te leven hebt.

Bekijk project

Levenseindezorg in Hospice BaLaDe

In dit project wordt onderzocht wat goede levenseindezorg aan kwetsbare mensen belemmert of bevordert.

Bekijk project

Levensverhalen van oudere dak- en thuislozen

Het lectoraat Zorg rondom het Levenseinde onderzoekt hoe de problematiek van (oudere) dak- en thuislozen inzichtelijker te maken is.

Bekijk project

Werkplaats Sociaal Domein

De Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerking tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties op het sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.

Bekijk project