Filter op lectoraat

Investeren in kritisch denken

Een onderzoek naar kritisch denken waarbij de focus ligt op het vermijden van vooringenomenheid.

Bekijk project

Kritisch denken bij docenten

Onderzoek naar kritisch denken onder Avansdocenten en welk belang zij daaraan hechten.

Bekijk project

Self-explanation als instructiestrategie

Onderzoek naar het effect van self-explanation bij de ontwikkeling van kritisch denken.

Bekijk project

What you see is what you learn

Een meerjarig onderzoeksproject over observationeel leren.

Bekijk project

Zelfstudie van eerstejaarsstudenten

Een onderzoek naar het zelfstandig studeren van eerstejaars Avansstudenten.

Bekijk project