Filter op lectoraat
Afgerond Project

'Samenkracht' bij Ouder-kind project Amarant

Onderzoek naar toepassing van 'Samenkracht' op de werkvloer door zorgprofessionals.

Bekijk project

'Wicked' problemen in fashion

Verkennend onderzoek naar stimulering duurzame praktijken in wereldwijde fashion waardeketen.

Bekijk project
Afgerond Project

ABC transities voor het onderwijs

Overzicht van transities in het sociale domein en de transitie jeugdzorg in het bijzonder.

Bekijk project
Afgerond Project

Acceptatie van Blockchain Technologie

Een onderzoek naar de acceptatie van blockchain technologie en aspecten die daar een bijdrage aan leveren.

Bekijk project

Adaptive Robotic Binpicking

Een project om operators sneller in te werken in robottechnieken.

Bekijk project