Filter op lectoraat
Afgerond Project

Biobased brug

In dit project is een volledig biobased fiets-voetgangersbrug gerealiseerd.

Bekijk project

Biobased composieten

We onderzoeken het gebruik en de toepassing van biocomposieten voor bouwkundige en civiele toepassingen.

Bekijk project

Bouwen aan een gezamenlijk werkplekcurriculum

Dit onderzoeksproject is gericht op het doorontwikkelen van ‘in de school opleiden’, met speciale aandacht voor het werkplekcurriculum.

Bekijk project
Afgerond Project

Buddyproject Kentalis

Studenten onderzoeken wat het effect is van een buddyproject op het versterken van de eigen kracht.

Bekijk project

Buurttuin

Een participatie-initiatief in de wijk Brabantpark in samenwerking met Surplus Welzijn.

Bekijk project