Filter op lectoraat
Afgerond Project

Wijkteams ’s-Hertogenbosch – het vervolg

Onderzoek naar het versterken van de zelfredzaamheid van bewoners en het benutten van hun sociaal netwerk.

Bekijk project
Afgerond Project

Windmolenpark Hazeldonk

Studenten maken een model waarmee gemeenten de financiële consequenties van beleidsscenario’s kunnen zien.

Bekijk project
Afgerond Project

Windmolenparken

Studenten onderzoeken financiële regelingen om de acceptatie van windmolenparken te verbeteren.

Bekijk project
Afgerond Project

Wmo-werkplaats

Samenwerkingsverbanden helpen om noodzakelijke vernieuwingen in zorg en welzijn tot stand te brengen.

Bekijk project

YAFF

Onderzoek naar toenemende waarde van een autonome positie ten opzichte van vraagstukken binnen de creatieve industrie.

Bekijk project