Filter op lectoraat

Zelfregulatie van zelfstudie

Om op succesvolle wijze invulling te kunnen geven aan de vereiste zelfstudie, moeten studenten hun zelfstudie beter kunnen reguleren. Dit project onderzoekt een methode om studenten hierin te ondersteunen.

Bekijk project
Afgerond Project

Zelfstudie van eerstejaarsstudenten

Een onderzoek naar het zelfstandig studeren van eerstejaars Avansstudenten.

Bekijk project

Zingeving bij kwetsbare ouderen

Onderzoek naar zingeving bij ‘waar het leven schuurt’.

Bekijk project
Afgerond Project

Zonnepanelen voor Avans

Een rekenmodel laat zien wat de kosten en baten zijn van investeringen in zonnepanelen op onze gebouwen.

Bekijk project