Filter op lectoraat

Themadagen Zingeving en regie over eigen leven(seinde)

Regie over het eigen levenseinde is een lastig thema.Tijdens de themadagen Zingeving en regie over eigen leven(seinde) ontmoeten jong en oud elkaar om hierover in gesprek te gaan.

Bekijk project

Thematisch Lerende Netwerken

Een thematisch lerend netwerk is een netwerk van professionals in zorg, welzijn en/of onderwijs, de cliënten of inwoners voor wie zij werken, onderzoekers uit lectoraten en studenten van Avans Hogeschool.

Bekijk project
Afgerond Project

Tips voor goede feedback in het schrijfonderwijs

In dit project hebben onderzoekers aanbevelingen gedaan voor het geven van formatieve feedback in het schrijfonderwijs van de Juridische Hogeschool Avans & Fontys.

Bekijk project
Afgerond Project

Toegang tot jeugdhulpverlening

Onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming in de jeugdhulpverlening

Bekijk project
Afgerond Project

Transfer ziekenhuis-thuis

Technologische zorginnovaties die bijdragen aan het herstelproces van patiënten in de OK.

Bekijk project