Filter op lectoraat
Afgerond Project

Beoordelen van leren op de werkplek

Centraal in dit onderzoek staat de beoordeling van de kwaliteit van het nieuwe beoordelingsinstrument voor het werkplek-leren, binnen de minor gedragsspecialist.

Bekijk project
Afgerond Project

Besluitvorming in palliatieve fase

In dit project richten we ons op proactieve zorgplanning via gezamenlijke besluitvorming in de verpleeghuissetting.

Bekijk project

Betekenisvolle marketing

In dit project onderzoekt het lectoraat in hoeverre en in welke vorm betekenisvolle marketing ingezet kan worden.

Bekijk project

Betekenisvolle marketing in de detailhandel

In dit project onderzoeken kenniskringleden betekenisvolle marketing in detailhandel en hoe dit te vertalen valt naar de winkelvloer.

Bekijk project

Betrouwbare opvoedinformatie

Het ondersteunen van ouders bij de opvoeding door het verspreiden van informatie daarover.

Bekijk project