, door 

Frisse blik nodig? Doe mee met de leesclub van CoE Perspectief in Gezondheid

De eerste editie van de online leesclub voor collega's van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid was een succes. Vandaar dat deelnemers vanaf 24 mei hun tweede boek openslaan: 'Frictie' van Miriam Rasch. Vind je het interessant om samen met anderen dit boek te 'closereaden'? Meld je dan aan! Ook partners uit het werkveld zijn van harte welkom.

Afgelopen maart startte Henriëtta Joosten, filosoof en bedrijfskundige, een online leesclub voor collega’s van het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid. Het boek ‘Gezonde Stad: Uitsluiting en ontmoeting in de publieke ruimte’ werd door de deelnemers van de leesclub nauwkeurig gelezen en gezamenlijk besproken.

Verrassende inzichten

Close reading, oftewel samen met aandacht een uitdagend boek lezen, levert de deelnemers verrassende inzichten op aldus Henriëtta. Ze heeft zich sinds haar promoveren verder verdiept in de mogelijkheden van close reading in het hbo. Als begeleider van leesclubs ziet ze uitdagingen en kansen om – samen – anders te lezen en te leren: ‘Met een leesclub vraag je deelnemers zich te verdiepen in een tekst. Je vraagt ze dan ook om hun eigen oordeel uit te stellen en te luisteren naar elkaars interpretaties van de tekst, en om deze naast elkaar te laten bestaan. De tekst van het boek is hierbij leidend en de verbindende factor voor de groep. Vanuit het vaak verrassende perspectief van de tekst nodig ik de deelnemers vervolgens uit om naar hun werk te kijken. Wat zie je dan? Waar besteden we wel, of juist geen aandacht aan?"

Jolanda van Ommen, onderzoeker bij het Centre of Expertise Perspectief in Gezondheid, vertelt: “Het samen goed doorgronden van de tekst heeft me goed laten stilstaan, letterlijk en figuurlijk, om kritisch te lezen en de tekst tot me te nemen, om het verschil te herkennen in wat de tekst weergeeft en wat mijn eigen interpretaties zijn. Ook te horen hoe anderen de tekst interpreteren en koppelen aan de eigen praktijk, was waardevol. Samen kwam je tot interpretatie en betekenisgeving voor de praktijk.”  

Verrijking eigen werk

De inhoud van 'Gezonde stad' sloot goed aan bij de praktijk van de deelnemers, zowel qua lesstof als onderzoek. De kracht van de leesclub zit hem daarnaast ook in het samen bespreken met collega's en zo interdisciplinair een onderwerp te belichten. De deelnemers kunnen de stof verwerken in het eigen werk van docent, onderzoeker, of beleidsmedewerker. Een deelnemer en docente verpleegkunde vult aan: “Het verrijkt je door vanuit andere gezichtspunten te kijken naar een ‘gezonde stad’. Tevens vind ik het goed om zo in contact te komen met andere academies. Ik neem de ervaringen mee in mijn lesprogramma en projecten.” 

Leesclub voor iedereen 

De leesclub krijgt per 24 mei een vervolg. In deze tweede editie wordt het boek 'Frictie' van Miriam Rasch besproken. Het boek dat werd bekroond met de Socratesbeker 2021 gaat over 'ethiek in tijden van dataïsme'. Werk je samen met het Centre of Expertise? Ook dan ben je van harte welkom! Als deelnemer aan de leesclub verken je samen met collega's en partners uit het werkveld nieuwe perspectieven op onze digitale werkelijkheid en ‘ethiek en vrijheid in een wereld waarin data (over)heerst’. 

Aanmelden

Heb je interesse om eens op nieuwe wijze naar je werk of onderzoek te kijken? Om samen met docenten, onderzoekers en werkveldpartners publieke vraagstukken op het gebied van big data te verkennen?

Meld je dan aan voor de leesclub via Chantal Jansen. Na aanmelding ontvang je het leesschema. Meer informatie over o.m. tijden, dagen en het boek vind je hier.