Michael Echteld

Michael Echteld

Michael Echteld is lector Zorg rond het Levenseinde bij CoE Perspectief in Gezondheid.

Samen met een diverse kenniskring van docent-onderzoekers doet Michael praktijkgericht onderzoek naar het implementeren van palliatieve zorg – de zorg voor mensen met een beperkte levensverwachting. Hij heeft belangstelling voor drie thema’s:

  1. palliatieve zorg voor mensen met bemoeilijkte toegang tot palliatieve zorg
  2. zingeving en proactieve zorgplanning
  3. palliatieve zorg in de samenleving (‘Compassionate Communities’)

Hij is één van de oprichters en trekkers van Projectleiders Praktijkgericht Onderzoek Palliatieve Zorg (P3) – een collectief van lectoren en hogeschoolonderzoekers op het gebied van palliatieve zorg. Hij is ook bestuurslid van de Stichting Palliatieve Zorg Onderzoek Nederland (PALZON) en voorzitter van het Lerend Netwerk Compassionate Communities.

Loopbaan

Michael is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden als gezondheidspsycholoog met onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen met hartziekten. Na zijn promotieonderzoek heeft hij zich beziggehouden met toegepast onderzoek: van 2000 tot 2010 was hij bij VUmc en Erasmus MC senior onderzoeker op gebied van palliatieve zorg. Hij leidde klinische en epidemiologische projecten over kwaliteit van leven, huisartsenzorg, vóórkomen van symptomen en spirituele zorg. Van 2010 tot 2014 was Michael projectleider bij Erasmus MC op het gebied van gezondheid en palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het jaar daarop was hij verbonden aan Stichting Wetenschap Balans, waar hij onderzoek deed en onderwijs gaf les aan professionals op het gebied van kwetsbare ouderen. Hij was projectleider van 15 gesubsidieerde projecten (o.a. ZonMw en Fonds Nuts Ohra).

Bekijk zijn lijst met peer-reviewed publicaties.

Expertise

Michael heeft expertise opgedaan in palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, markering van de palliatieve fase, zingeving en gezamenlijke besluitvorming. Hij weet veel van instrument- en protocolontwikkeling en ook van kwantitatieve en kwalitatieve methoden van wetenschappelijk onderzoek. Michael deed daarnaast veel kennis op over kwaliteit van leven en kwetsbaarheid.

Beluister het radiofragment van Langs de Lijn en Omstreken. Hierin praat Michael samen met presentator Renze Klamer en Hedzer Schotsman over dementie en euthanasie. 

(foto: Monique Klein Schiphorst)