Marleen Janssen Groesbeek Lector Duurzame Finance en Accounting

Marleen Janssen Groesbeek

Marleen Janssen Groesbeek

Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting.

Loopbaan

Marleen studeerde Economische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Ze begon haar professionele loopbaan als financieel-economisch journalist bij Het Financieele Dagblad waar ze, met een onderbreking van 3 jaar, bijna 18 jaar werkte. In de tussenperiode schreef ze haar eerste boek Maatschappelijk Ondernemen. In 2010 maakte Marleen de overstap naar de belangenbehartiger van institutionele beleggers Eumedion. Als beleidsadviseur hield ze zich bezig met verantwoord en duurzaam beleggen. In 2013 werd ze Sustainability Manager Engagement & Learning bij Koninklijke DSM. Ze maakt deel uit van de klankbordgroep Gedrag & Ethiek bij NBA, de beroepsorganisatie van accountants. Ze is commissaris bij de Vereniging van Effectenbezitters en toezichthouder bij ASN Bank, PGGM en Sustainable Talent. Ze adviseert het Future Food Fund over het meten van impact.

Expertise

Marleen is al meer dan 20 jaar specialist op het gebied van duurzaam ondernemen. In 1993 schreef zij haar eerste artikelen hierover. Sindsdien publiceert zij regelmatig boeken en artikelen over duurzaamheid. Marleen legt zich toe op duurzaam en ethisch beleggen en duurzame verslaglegging. Het motto van haart lectoraat is 'onzichtbare waarde zichtbaar maken'. Haar expertise is niet onopgemerkt gebleven: het toonaangevende blad voor vrouwelijk leiderschap LOF nam Marleen in 2022 op in de lijst van Fifty Fantastic Female Financials. Daarnaast is Marleen lid van het Sustainable FInance Lab, een informeel netwerk van wetenschappers en experts op financieel economisch gebied. De leden van dit netwerk spannen zich op persoonlijke titel in voor een stabiele en robuuste financiële sector, die bijdraagt aan een economie, die de mens dient zonder daarbijzijn leefmilieu uit te putten. Dat doen zij door het delen van kennis en het verrichten van onderzoek. Onderzoek is nodig om feiten en mythes van elkaar te onderscheiden. Daarnaast is Marleen lid van het Groene Brein, een netwerk van bijna 150 wetenschappers dat ondernemers ondersteunt, die stappen willen zetten richting een nieuwe, duurzame economie.

Onderzoek

In 2011 deed Marleen onderzoek naar de staat van duurzaamheid in de financiële sector onder de titel Terug naar een Duurzame Toekomst. Hieruit bleek dat de financiële industrie een toonaangevende rol moet spelen om te zorgen dat toekomstige generaties een vergelijkbare welvaart kunnen genieten als de huidige dat doet. Belangrijk is dat de verschillende financiële spelers het duurzame bedrijfsleven van kort en lang kapitaal voorzien. Financiële instellingen hebben daarbij de hulp nodig van boekhouders en accountants die duurzaamheid waarderen. Op dit moment onderzoekt Marleen vanuit haar promotietraject bij de Business Universiteit Nijenrode de invloed van besuurders (leden van Raden van Bestuur en Raden van Comissarissen) op de verduurzaming van de strategie, het beleid en de prestaties van ondernemingen. Marleen verwacht begin 2025 te promoveren.

Lectorale rede

Bekijk de lectorale rede van Marleen Janssen Groesbeek en kom meer te weten over haar onderzoek.