Lectorale rede

In haar lectorale rede gaat Marleen Janssen Groesbeek in op een duurzaam financieel systeem. Ook de consument en het MKB moeten verantwoordelijkheid nemen voor een rechtvaardige economie.

Te veel partijen in ons huidige economische systeem kijken lijdzaam toe als de financiële sector zich op kortetermijnwinst richt. Iedereen in Nederland is aandeelhouder van BV Nederland waarin nu én in de toekomst kwaliteit van leven gewaarborgd moet worden. Daarom moet iedereen verantwoordelijkheid nemen voor een duurzaam financieel systeem: ondernemers, werknemers, bestuurders en ministers. Lector Marleen Janssen Groesbeek ging hierop in tijdens haar lectorale rede op vrijdag 12 juni 2015.