Duurzame Finance & Accounting

Het lectoraat Duurzame Finance & Accounting draagt via onderzoek bij aan kennis over en manieren voor het zichtbaar maken van onzichtbare waarden, zodat organisaties via meervoudige waardecreatie bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige transitie. Speerpunten in dit lectoraat zijn nieuwe manieren voor meervoudig boekhouden en verantwoorden, duurzaam financieren en beleggen en geïntegreerde bedrijfsvoering.

Expertisecentrum Sustainable Business, lectoraat Sustainable Finance and Accounting

Het financieren van verandering is nodig. De groei van de wereldbevolking, de eindigheid van grondstoffen, de afnemende biodiversiteit en de groeiende ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen dwingen ons om het anders te doen.

Toekomstige generaties

De huidige inrichting van onze maatschappij en economie is niet houdbaar voor ons en zeker niet als we toekomstige generaties ook een goed leven willen bieden. We moeten dus investeren in een nieuw economisch systeem, waar efficiency, hernieuwbaarheid, hergebruik, sociale innovatie en rechtvaardige verdeling de sleutelbegrippen zijn.

Lees meer over dit Centre of Expertise op Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap.