Cursus Van Strategie naar operatie

Van strategie naar operatie

Hoe draagt een bedrijfsfunctie bij aan de bedrijfsstrategie? Hoe stel je daar doelen voor? Wat heb je nodig om die doelen te behalen? Hoe draagt een bedrijfsfunctie bij aan het concurrentievermogen?

Van richting naar inrichting

Deze vragen moet je kunnen beantwoorden als je een leidinggevende functie ambieert of het functioneren van jouw team wil verbeteren. Je leert uitzoeken wat de strategie van een bedrijf is en hoe je de doelen voor uiteenlopende bedrijfsfuncties daaruit afleidt. Oftewel: je leert vertalen van richting naar inrichting. Je leert hoe die vertaalprocessen eruitzien en welke rollen daarin belangrijk zijn. Je maakt een consistent en haalbaar, maar uitdagend plan voor een bedrijfsfunctie. Een financieel budget maakt daar deel van uit.

Effectief projectteam

Je leert hoe je een effectief projectteam samenstelt en welke stakeholders belang hebben bij een project. Ook leer je juridische aspecten van strategisch belang op het gebied van intellectueel eigendom en mededingingsrecht in beeld te brengen. Je onderzoekt in hoeverre een operationele functie of eenheid binnen een bedrijf voldoet aan haar prestatiedoelen en bijdraagt aan de strategie of de waardeketen van het bedrijf.

Toekomstperspectief

Met deze vaardigheden leg je de basis voor een functie als bedrijfskundig intern en extern adviseur, leidinggevende middenkader, beleidsadviseur of planning & control medewerker.

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur 11 bijeenkomsten in 20 weken
Locatie & lesdag

Kies jouw leslocatie: 

Locatie Den Bosch
Onderwijsboulevard 215
Maandagmiddag en -avond in Den Bosch

Locatie Breda
Hogeschoollaan 1
Woensdagmiddag en -avond

Studiebelasting    16 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten
Toetsing Portfolio en kennistoets over strategisch management en rekenvaardigheden economie
Certificaat Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus € 3.000, inclusief toetsingskosten
Kosten studiematerialen € 250
Start Week van 29 januari 2024
Aanmelden tot 17 december 2023

Toelatingseisen

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de bachelor deeltijdopleiding bedrijfskunde. Je volgt deze samen met studenten van de tweejarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden