Cursus Signaleren, profileren en projectmatig werken

Signaleren, profileren en projectmatig werken

In de cursus Signaleren, profileren en projectmatig werken leer je mensen te begeleiden, zodat zij aan de samenleving kunnen deelnemen. Om deelname te optimaliseren, bevorder je het sociaal functioneren van diverse doelgroepen in de eigen context.

Module inhoud

De omslag van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving heeft ertoe geleid dat je als sociaal werker mensen meer begeleidt, zodat zij aan de samenleving kunnen deelnemen. Om dit te optimaliseren, bevorder je het sociaal functioneren van diverse doelgroepen in de eigen context.

Het is belangrijk om deel te kunnen nemen in diverse gemeenschappen vanuit het eigen vermogen, binnen de regie van de doelgroep. Om doelgroepen te ondersteunen in de maatschappelijke participatie is het zaak dat je aansluiting vindt bij diverse instellingen of (professionele) netwerken en hierbij de behoefte of wensen van de doelgroep vertegenwoordigt. Daarbij houd je rekening met de missie en visie van de organisatie en ben je in staat jezelf, de cliënt en de organisatie positief te profileren.

Toekomstperspectief

Sociaal werker niveau 5 die vraagstukken kan signaleren en aanpak kan ontwerpen om deze op te lossen. Het operationele en het strategisch wordt daarmee binnen een organisatie met elkaar verbonden door het integreren van doen, denken en verbinden (Landelijk opleidingsprofiel AD Social Work, 2023)

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur 12 bijeenkomsten in 20 weken
Lesdagen Dinsdag in Breda
Donderdag in Den Bosch
Leslocatie

Breda, Hogeschoollaan 1
Den Bosch, Onderwijsboulevard

Studiebelasting    16-20 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten.
Certificaat Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus

€ 3.630

Kosten studiematerialen € 250
Start Week van 27 januari 2025*
Aanmelden tot 17 december 2024*

* Onder voorbehoud

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Bij deze module is een werkplek verplicht van 16 uur per week. Dit betreft een plek waarbinnen je contact hebt met cliënten, naasten en collega’s. Je geeft cliënten en diens systeem methodische begeleiding, dan wel behandeling. Voor het begeleiden van jouw leerproces op de werkplek is praktijkbegeleiding noodzakelijk. De praktijkbegeleiding kan alleen gegeven worden door een minimaal HBO niveau 5 geschoolde sociaal werker.

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de Bachelor deeltijdopleiding Social Work. Je volgt deze samen met studenten van de 4-jarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.