Risicomanagement en interne beheersing

Je leert in de cursus Risicomanagement en interne beheersing hoe je als financieel professional een gestructureerde risicoanalyse voor de organisatie uitvoert en hoe je daarover adviseert.

Gestructureerde risicoanalyse

In deze cursus leer je hoe je als financieel professional een gestructureerde risicoanalyse voor de organisatie uitvoert. Daarbij classificeer je de geconstateerde risico’s. Je adviseert het management over het verkleinen van de kans op en impact van een mogelijke gebeurtenis.

Verschillende facetten van risicomanagement

Je kent de verschillende facetten van risicomanagement. Op basis hiervan inventariseer en evalueer je het gevoerde beleid en adviseer je hierover. Verder stel je een risicoanalyse op. Deze analyse voer je uit en analyseer je, inclusief beheersmaatregelen.

Risico’s en maatregelen inzichtelijk

Na deze cursus kun je de risico's van een organisatie inzichtelijk maken en passende maatregelen aandragen.

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur 16 bijeenkomsten in 20 weken
Lesdagen

Dinsdag van 14.40 – 21.45 uur

Leslocatie

Breda, Hogeschoollaan 1

Studiebelasting    12 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten.
Toetsing   Groepsrapport en individueel gesprek
Certificaat Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus € 3.000 inclusief toetsingskosten 
Kosten studiematerialen Ongeveer € 200
Start Week van 26 augustus 2024*
Aanmelden tot 30 juni 2024*

* Onder voorbehoud

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de bachelor- en Associate degree deeltijdopleiding Accountancy en Finance & Control. Je volgt deze samen met studenten van de twee of vierjarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillen rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.