Cursus Industriële automatisering

Industriële automatisering

In de cursus Industriële Automatisering leer je besturingssystemen en informatietechnologieën gebruiken. Je past ze toe in processen en machines, die mensen vervangen door computers en robots.

Het succes van industriële automatisering is sterk afhankelijk van de keuzes die je maakt bij het bouwen van machines. De machinebesturing is absoluut onmisbaar voor een goede machine. Deze moet zeer flexibel en gebruiksvriendelijk zijn.

Netwerktheorie en vermogenselektronica

In deze module leer je hoe je elektrische en elektronische netwerken analyseert en ontwerpt. Je start met eenvoudige elektrische netwerken, bestaande uit weerstanden, zelfinducties en condensatoren. En je leert hoe deze werken bij gelijk- en wisselstroom. Je berekent (wiskundig) spanningen, stromen en vermogens en de effectieve waarden hiervan en geeft deze grafisch weer. 

Meet- en regeltechniek

Elektrotechnici ontwerpen, modificeren en onderhoud van vele installaties. Denk bijvoorbeeld aan luchtbehandeling, energienetbeveiliging, energieopwekking en ook processen in complete fabrieksinstallaties. Kennis van instrumenten en regelaars is onmisbaar om met deze installaties te kunnen werken.

Internet of Things & Smart Industry

De meeste gebruikers op het internet zijn apparaten. Denk bijvoorbeeld aan auto's, slimme thermostaten, geautomatiseerde productiesystemen en infrastructuren, zoals op afstand bestuurbare bruggen. Deze systemen communiceren en beslissen autonoom zonder tussenkomst van de mens. In deze module leer je hoe je deze gedistribueerde systemen – ook wel parallel geprogrammeerde systemen genoemd - gebruikt en ontwerpt.

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur 14 bijeenkomsten in 20 weken
Lesdagen Dinsdag van 14.40 – 20.15 uur
Leslocatie Breda
Studiebelasting 16 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten. De toetsopdracht voer je uit in de praktijk.
Certificaat Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus € 3.000, inclusief toetsingskosten
Kosten studiematerialen € 90
Start Januari 2024*
Aanmelden tot December 2023*

* Onder voorbehoud

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de Associate degree deeltijdopleidingen Engineering en Mechatornica en onderdeel van de Bachelor deeltijdopleidingen Elektrotechniek, Mechatronica, Technische bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde. Je volgt deze samen met studenten van de 2 en 4-jarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.