Front-end design en development

In de cursus Front-end design en development leer je hoe je een front-end softwareapplicatie ontwerpt en realiseert, met behulp van de veelgebruikte methode Unified Modeling Language (UML).

UML methode

UML is de standaardmethode om de visies van systeemontwikkelaars begrijpelijk en gestandaardiseerd vast te leggen. De methode is helder voor klant, analist en programmeur. Je gebruikt HTML, CSS en Javascript voor interactie met de gebruikers.

Analyseren en adviseren

Na deze cursus kun je systeemvereisten analyseren en op basis daarvan UML-ontwerpen maken. Ook weet je hoe je een front-end voor een applicatie realiseert en kun je adviseren over de uitvoering van een objectgeoriënteerd softwaresysteem.

Belangrijke onderdelen

  • Analyseren en opstellen van eisen en wensen voor een eenvoudig softwaresysteem
  • Ontwerpen voor een eenvoudig softwaresysteem
  • Realisatie van een eenvoudig softwaresysteem
  • Requirementsanalyse voor objectgeoriënteerde systeemontwikkeling
  • Ontwerpen voor objectgeoriënteerde systeemontwikkeling
  • Adviseren voor objectgeoriënteerde systeemontwikkeling

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur 14 bijeenkomsten in 20 weken
Lesdag

Donderdag van 14.40  -20.15 uur (Breda)

Leslocatie

Breda, hogeschoollaan 1

Studiebelasting    8-12 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten.
Toetsing    Portfolio assessment met criterium gericht interview
Certificaat Na succesvolle afronding, ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus € 3.000, inclusief toetsingskosten 
Start Week van 26 augustus 2024*
Aanmelden tot 30 juni 2024*

* Onder voorbehoud

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de bachelor of Associate degree deeltijdopleiding Informatica. Je volgt de cursus samen met studenten van de 2- of 4-jarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.