Cursus De cliënt in zijn context

De cliënt in zijn context

In de cursus Cliënt in zijn context analyseer je het sociaal functioneren van cliënten in hun sociale context. Je onderzoekt de ontwikkeling en functie van groepsvorming en het effect ervan op cliënten.

Sociale context

“Het geheel is meer dan de som der delen.” Dit gezegde geeft aan dat een groep meer is dan de samenkomst van individuen. Mensen leven in een sociale context: thuis, binnen een woonvoorziening of in de wijk.

Ontwikkeling groepsvorming

In deze cursus analyseer je het sociaal functioneren van je cliënten en hoe groepsvorming effect heeft op het sociaal functioneren in hun context. Vanuit deze analyse, gebaseerd op groepsdynamica, systeemtheorie en sociologie, ga je op zoek naar muzisch agogische manieren om het sociaal functioneren van je cliënten in hun sociale context te versterken.

Activiteit

Vanuit je analyse en onderzoek voer je, in afstemming met je cliënt, een muzisch agogische activiteit uit. Deze activiteit draagt bij aan het versterken van het sociaal functioneren van je cliënten in hun context. Je reflecteert op je activiteitenplan, je uitvoering van de activiteit, je professionele handelen en de 360 graden feedback. Daarbij maak je gebruik van het spiraalmodel van Korthagen.

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur 6 bijeenkomsten in 10 weken
Locatie & lesdag

Kies jouw leslocatie: 

Locatie Den Bosch
Onderwijsboulevard 215
Woensdag van 8.45 tot 15.00 uur

Locatie Breda
Hogeschoollaan 1
Maandag van 8.45 tot 15.00 uur

Studiebelasting    16 - 20 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten.
Toetsing   De uitvoering van een muzisch agogische activiteit aangetoond in een schriftelijke portfolio
Certificaat Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus € 1.815 inclusief toetsingskosten
Kosten studiematerialen € 170
Start Week van 27 januari 2025*
Aanmelden tot 17 december 2024*

* Onder voorbehoud 

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma. Je hebt een relevante werkplek in het sociaal agogisch domein om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de Associate degree en de deeltijdbacheloropleiding Social Work. Je volgt deze samen met studenten van de twee- of vierjarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.