De cliënt in zijn context

In de cursus ‘De cliënt in zijn context’ onderzoek je de ontwikkeling van groepsvorming en wat de functie, het belang en de effecten van groepsvorming zijn.

Sociale context

“Het geheel is meer dan de som der delen.” Dit gezegde geeft aan dat een groep meer is dan alleen de samenkomst van individuen. Mensen leven in een sociale context: thuis, binnen een woonvoorziening of in de wijk.

Ontwikkeling groepsvorming

In deze cursus onderzoek je hoe groepsvorming zich ontwikkelt en wat de functie, het belang en de effecten hiervan zijn. Daarnaast ga je op zoek naar muzisch agogische manieren om het sociaal functioneren van de sociale context van jouw cliënt te versterken. In deze cursus analyseer je het sociaal functioneren van cliënten en hoe je dit kunt versterken.

Activiteit organiseren

Met de uitkomst van je analyse, vanuit sociologie, groepsdynamica en systeemtheorie,  organiseer je een passende muzisch agogische activiteit.  Vervolgens reflecteer je op het activiteitenplan, de uitvoering van de activiteit, het eigen professionele handelen en de 360 graden feedback. Bij de reflectie maak je gebruik van het spiraalmodel van Korthagen.

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur 6 bijeenkomsten in 10 weken
Lesdagen Maandag 8.45 tot 17.15 uur (Breda)
Woensdag 8.45 tot 17.15 uur (Den Bosch)
Leslocatie Breda, Hogeschoollaan 1
Den Bosch, Onderwijsboulevard 215
Studiebelasting    16 - 20 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten.
Toetsing   De uitvoering van een muzisch agogische activiteit aangetoond in een schriftelijke portfolio
Certificaat Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus € 1.500 inclusief toetsingskosten
Kosten studiematerialen € 170
Start Week van 29 januari 2024
Aanmelden tot 17 december 2023

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de Associate degree en de deeltijdbacheloropleiding Social Work. Je volgt deze samen met studenten van de twee- of vierjarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.