Cursus Business intelligence & datawarehouses

Business intelligence & datawarehouses

Business Intelligence (BI) gaat over de juiste beslissingen nemen op basis van data. Deze data wordt verzameld in een datawarehouse. Na deze cursus heb je kennis en inzicht in beide begrippen en kun je zelf een datawarehouse realiseren. Ook kun je informatie die voor de organisatie urgent is betekenisvol visualiseren.

BI is een overkoepelende term voor applicaties, infrastructuur en hulpmiddelen waarmee betrouwbare informatie beschikbaar komt. In grote lijnen kun je op 2 manieren kijken: vanuit de business en vanuit de techniek. Vanuit bedrijfskundig perspectief is BI het continue proces waarmee organisaties op gerichte wijze data verzamelen en analyseren.   

Datawarehouses    

Een datawarehouse is een geïntegreerde, tijdsafhankelijke verzameling van gegevens over 1 onderwerp. Deze verzameling ondersteunt de besluitvorming van het management. Je leert te zorgen voor gegevens van hoge kwaliteit.       

Dashboard

Je leert via een dashboard alle data in een datawarehouse te tonen aan verschillende stakeholders. Een dashboard is een gemakkelijk te lezen en real-time grafisch overzicht van de status en de historische trends van de KPI’s van een organisatie. KPI’s zijn Kritieke Prestatie Indicatoren waarmee je organisatieprestaties kunt monitoren. Op basis daarvan kun je vervolgens gefundeerde besluiten nemen.
 

Specificaties cursus 

Cursusspecificaties  
Duur 7 bijeenkomsten in 10 weken
Lesdagen Donderdag van 8.45 – 16.00 uur
Leslocatie Breda
Studiebelasting

8-10 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten. De toetsopdracht voer je uit in de praktijk.

Certificaat Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen.
Kosten cursus € 1.815, inclusief toetsingskosten
Kosten studiemateriaal Geen extra kosten
Start Week van 26 augustus 2024*
Aanmelden tot 30 juni 2024*

* Onder voorbehoud

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Aanvullende info 

Deze cursus is onderdeel van de Bachelor deeltijdopleiding Informatica. Je volgt deze samen met studenten van de 2 en 4-jarige deeltijdopleiding. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.