Cursus Bedrijfswaarde bepalen

Bedrijfswaarde bepalen

In de cursus Bedrijfswaarde bepalen leer je omgaan met gangbare waarderingsmodellen. Hiermee kun je de directie ondersteunen bij het maken van bedrijfseconomische investeringsbeslissingen.

Het belang van waardebepaling

In de praktijk van de finance professional speelt waardebepaling een belangrijke rol. Dit kan zijn de waardebepaling van een investering, maar ook van een organisatie of bedrijfsonderdeel van een organisatie.

Invloed op strategie en bedrijfsvoering

Je weet wat de invloed van het (internationale) structuur- en conjunctuurbeleid is op de economische ontwikkeling, wat de gevolgen hiervan zijn op sectoren en ondernemingen en welke invloed het (internationaal) monetair beleid hierop heeft. Op basis hiervan beschrijf je de invloed van macro-economische variabelen op de strategie en bedrijfsvoering, zoals het import- en exportbeleid. Je gebruikt hierbij de belangrijkste principes van marktwerking en de prijsvorming op diverse deelmarkten.

Risicobeheersing

Verder ken je de rol van financiële sectoren in het economisch bestel, inclusief de hoofdlijnen van regulering en toezicht. Tot slot identificeer je de krediet-, rente- en valutarisico’s en beschrijf je met welke financiële instrumenten je deze risico's beheerst. Hier adviseer je ook over.

Specificaties cursus

Cursusspecificaties  
Duur 7 bijeenkomsten in 20 weken
Lesdagen Start augustus
Vrijdag van 8.45 - 16.00 uur
Start januari
Vrijdag van 8.45 – 16.00 uur
Leslocatie Breda, Hogeschoollaan 1
Studiebelasting 12 uur zelfstudie per week, naast bijeenkomsten.
Toetsing Criterium Gericht Interview
Certificaat Na succesvolle afronding ontvang je een certificaat van deelname. Wil je de volledige opleiding volgen, dan kun je met jouw certificaat mogelijk vrijstellingen krijgen
Kosten cursus € 1.815 inclusief toetsingskosten
Kosten studiematerialen Ongeveer € 150
Start Week van 26 augustus 2024*
Week van 27 januari 2025*
Aanmelden tot Start augustus: 30 juni 2024*
Start januari: 17 december 2024*

* Onder voorbehoud

Toelatingsadvies

Wij adviseren een havo- of mbo niveau 4-diploma en een relevante werkplek om de studieopdrachten uit te voeren. Als je vragen hebt of je aanmeldt, krijg je een adviesgesprek met de studieadviseur, zodat je zeker weet dat de cursus goed aansluit.

Aanvullende info

Deze cursus is onderdeel van de deeltijdbacheloropleiding Finance & Control en Accountancy. Je volgt deze samen met studenten van de twee- of vierjarige deeltijdopleidingen. We noemen het hier een cursus, binnen de opleiding hebben we het over een module.

Cursusvoorwaarden

Je hebt als cursist verschillende rechten en plichten. Lees meer over de cursusvoorwaarden.